Zawody towarzyskie - propozycje

Propozycje Otwartych Mistrzostw Śląska i zawodów regionalnych a także Mistrzostw Śląska Amatorów


OŚRODEK  JEŹDZIECKI
                CWAŁ
42-134  Truskolasy ul. Opolska 18                                                                              

Tel. 691 540973          600 730690              cwaltruskolasy@interia.eu                                    www.cwal-truskolasy.pl

PROPOZYCJE
OTWARTYCH  MISTRZOSTW ŚLĄSKA W UJEŻDŻENIU
OTWRTYCH  MISTRZOSTW  ŚLĄSKA  AMATORÓW  W  UJEŻDŻENIU
ZAWODÓW REGIONALNYCH W UJEŻDŻENIU


Truskolasy 10 - 12. 08. 2012

1. ORGANIZATOR: Ośrodek Jeździecki „Cwał”,  Śląski Związek Jeździecki, Jeździecki Klub Sportowy „Cwał”
2. TERMIN  :  10-12.08.2012
3. MIEJSCE  : Ośrodek Jeździecki „Cwał”  , ul. Opolska 18  42-134 Truskolasy  gm. Wręczyca Wielka
4. TERMIN ZGŁOSZEŃ:  a)  wstępne    1.08.2011
                                        b)  ostateczne 6.08.2011
5. SPOSÓB ZGŁOSZEŃ: zgłoszenia pisemne na aktualnych drukach zgłoszeń PZJ  wyłącznie na adres          e-mail:                                 
                                          e-mail :  cwaltruskolasy@interia.eu
do zgłoszeń prosimy koniecznie dołączyć potwierdzenie opłaty za boksy
6. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Sędzia Główny  -Anna Piasecka
Sędziowie-Beata Libera, Krzysztof Cholewicki
7. LEKARZ ZAWODÓW :  Henryk  Mach
8. DYREKTOR ZAWODÓW: Krzysztof  Suchan tel.691 540973
9. PROGRAM  ZAWODÓW:
Otwarte Mistrzostwa Śląska
( prawo startu dla  zawodników zarejestrowanych w PZJ i wszystkich WZJ)

Runda Dzień Uczestnictwo
1 Nr konkursu 2 Nr konkursu 3 Nr konkursu
1 L-10 R 1 L-7 7 L-8 13 Kuce , otwarte  dla kucy
2 P-10 R 2 P-4 8 P-9 14 Juniorzy młodsi, otwarte
3 P-4 3 P-9 9 N-6 15 Juniorzy, otwarte
4 N-7 4 N-8 10 N-9 16 Seniorzy, otwarte


Otwarte Mistrzostwa Śląska Amatorów
Prawo startu posiadają zawodnicy nie zarejestrowani w WZJ lub PZJ
Runda Dzień Uczestnictwo
1 Nr konkursu 2 Nr konkursu 3 Nr konkursu
5 L-2 5 L-3 11 L-4 17 Juniorzy, otwarte
6 P-1 6 P-2 12 P-3 18 Seniorzy, otwarte


Na życzenie zawodników istnieje możliwość rozegrania dodatkowych konkursów.


10. Zawody rozgrywane będą wg aktualnego regulaminu dyscypliny.
11. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
a. Sprawdzanie dokumentów: 09.08.2012  od godz. 19.00
b. Plac konkursowy będzie dostępny dla zawodników w przeddzień zawodów w godz. od 15.00 do 19.00
c. Opłaty:
Opłata organizacyjna – 120 zł.  / za zawody
Opłata za boks            - 250 zł. / za zawody
d. obowiązują dokumenty jeźdźców i koni  zgodne z przepisami PZJ i weterynaryjnymi.
e. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i wypadki  mogące zaistnieć w czasie trwania zawodów.
f. Miejsce dla koni będzie przygotowane od 09.08 od godz. 15.00. Prosimy zabrać pojemniki na paszę i wodę.
g. Nagrody: Flot’s dla koni, medale,  puchary, nagrody pieniężne i rzeczowe dla zawodników.
h. Noclegi  we własnym zakresie- na terenie ośrodka    Agrogościna CWAŁ  tel. 605 653 003
12. W MŚl Amatorów prawo startu mają osoby nie zarejestrowane w WZJ lub PZJ. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie zgodę rodziców na udział w zawodach, konie aktualne szczepienia.
13. Propozycje zatwierdzone przez ŚlZJ
OPŁATY ZA BOKSY  PROSIMY WPŁACIĆ NA NR KONTA:
ING Bank Śląski S.A.
Ośrodek Jeździecki Cwał

Nr  59 1050 1142 1000 0090 6865 6215

Z dopiskiem  - opłata za boksy


Zawody Towarzyskie i Militari - Toporzysko, 11-12.08.2012

http://www.toporzysko.pl/default,propozycje-zawodow-towarzyskich-11-12-sierpnia.aspx
[center]PROPOZYCJE
II TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE
W UJEŻDŻENIU I SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

NOWE POLICHNO 18.08.2012
Ranga zawodów: zawody towarzyskie Miejsce zawodów: Nowe Polichno 37 (stajnia MH), 66-431 Santok, woj. lubuskie Termin zawodów: sobota, 18.08.2012r.
Warunki: czworobok 20x40 i parkur – trawa, rozprężania – podłoże trawiaste i piaszczyste
Zgłoszenia przyjmujemy do 17.08.2012r. na e-mail: marzkatez@interia.pl lub telefonicznie na nr tel. 665 738 697 w tytule maila proszę wpisad ZAWODY, a w treści podad: imię i nazwisko jeźdźca, imię i datę urodzenia konia, rodzaj konkursu, ilośd startów, nazwę klubu (stajni) oraz telefon kontaktowy.
Program zawodów:
Rozpoczęcie konkursów ujeżdżeniowych godz. 10.00 Konkurs nr 1 - próba ujeżdżenia L - program odznaki brązowej
Konkurs nr 2 - próba ujeżdżenia P - program odznaki srebrnej
Rozpoczęcie konkursów skokowych godz. 12.00 Konkurs nr 3 - klasa LL zwykły bez rozgrywki Konkurs nr 4 - klasa L zwykły bez rozgrywki Konkurs nr 5 - klasa P z Jockerem (przy zgłoszeniu co najmniej 5 uczestników) Konkurs nr 6 - klasa N zwykły z rozgrywką GRAND PRIX o Puchar Stajni MH Nowe Polichno (przy zgłoszeniu co najmniej 5 uczestników)
Godzina rozpoczęcia poszczególnych konkursów uzależniona jest od ilości uczestników.
Nie zapewniamy boksów dla koni.
WAŻNE! PRZECZYTAJ!
• Bezwzględnie zabrania się jazdy bez kasku na całym terenie zawodów! 1. Dopuszczone do startu zostaną konie w wieku od 4 lat ( w przypadku wątpliwości jedynym dokumentem potwierdzającym wiek będzie paszport konia) Koo biorący udział w zawodach musi byd zdrowy. 2. Koo w czasie zawodów może startowad 3 razy. 3. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeo losowych. 4. Zawodników i koni nie obowiązuje dokumentacja wymagana przepisami PZJ. Zawodników obowiązuje strój galowy, zgodny z przepisami PZJ., dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa.
5. Przed startem wszyscy zawodnicy są zobowiązani do podpisania i wręczenia organizatorowi oświadczenia o świadomym ryzyku uczestnictwa w współzawodnictwie sportowym. 6. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców na start w zawodach. 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowao zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeo, pożarów i innych zdarzeo, zarówno w czasie zawodów jak i w trakcie transportu na i z zawodów.
8. Na terenie zawodów będzie obecny lekarz medycyny/ratownik medyczny.
9. Opłaty od każdego startu konia należy wnieśd najpóźniej godzinę przed startem:
Konkurs nr 1, 2 – 20zł
Konkurs nr 3 – 25zł
Konkurs nr 4 – 30zł Konkurs nr 5 - 35 zł Konkurs nr 6 - 40 zł
10. Organizator przewiduje w konkursach flot’s dla 25% startujących oraz puchary i nagrody rzeczowe.
Sponsorem nagród rzeczowych są:
 Sklep Jeździecki HORSEHOUSE – www.horsehouse.pl
 Besterly pasze dla koni - www.besterly.com.pl
 Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. – www.zuo-gorzow.pl
ORGANIZATOR IMPREZY OCZEKUJE OD WSZYSTKICH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W SPORT JEŹDZIECKI PRZESTRZEGANIA ZASADY, ŻE DOBRO KONI JEST NAJWAZNIEJSZE I MUSI BYD ZAWSZE UWZGLĘDNIONE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM ORAZ NIE MOŻE BYD PODPORZĄDKOWANE CELOM KOMERCYJNYM!
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. Na każdym etapie przygotowao i treningu konia do zawodów jego dobro musi byd stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu.
2. Konie i zawodnicy muszą byd dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczad się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeostwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.
3. Zawody nie mogą zagrażad dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócid szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeostwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyd wszelkich starao, aby zapewnid koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakooczeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepieo (eutanazji) oraz spokojnej starości.
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY[/center]

http://www.swiatkoni.pl/events-display/3996.html
Koniczka   Latam, gadam, pełny serwis! :D
24 lipca 2012 20:24
nie wiem czy to tylko organizatorzy tu dodają, ale może ktoś jest zainteresowany 🙂  i dobre podłoże już jest (kwarc na rozprężalni 🙂  )
Sopot Hipodrom, 29 lipca  http://hipodrom.sopot.pl/pl/aktualnosci/zt-b-29.07.2012
:konik🤔erdecznie zapraszam wszystkich na Piknik u Manfreda  🏇
Jaką wysokość mają debiuty? Bo w naszej okolicy to raczej pojęcie względne.
50-60cm
W końcu coś się dzieje w naszej okolicy. Na pewno zagościmy u Was w niedziele. 😉
Ja się właśnie zastanawiam, planujecie jakieś nagrody? A i jeszcze chciałam spytać o sędziów.
Wiadomo coś o jakiś towarzyskich w najbliższym czasie w wielkopolsce ( najlepiej okolice Poznania,Gniezna ) ? 🙂  :kwiatek:
Patyczaq w sobotę są w Jeziorkach towarzyskie. Wola była w połowie lipca, więc podejrzewam że jakoś w połowie sierpnia pewnie też będzie. Nie wiem jak Gniezno, bo oni ostatnio robili chyba w maju i w czerwcu,a  w lipcu nic nie było
W okolicach 15.08 mają też być w Święciechowie, ale nie znam dokładnej daty..
baffinka , teraz obiło mi się o uszy ,że Gniezno 18.08 , czekam w takim razie także na wolę 😉
Przeniesione zostały zawody towarzyskie w skokach w Borkowicach(gm Mosina)z niedzieli 29.07 na kolejna czyli 05.08
Hej wiecie może czy będą jakieś towarzyskie w skokach w sierpniu mazowsze lub okolice warmińsko-mazurskiego ? 🙂 za wszelkie info mocno dziękuje 🙂
Koxia na towarzyskim w wątku Olsztyńscy voltowicze jest sporo propozycji  😉
Ok , dzieki 🙂
Zapraszamy na towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, które odbędą się  02.09.2012r. w Brynku (woj.śląskie). Konkursy(4): wysokość przeszkód - 60cm, 80cm, 90cm i 100cm. Przewidziano atrakcyjne nagrody. Brak opłat wpisowych i startowych (zawody w pełni finansowane przez sponsorów). Ilość miejsc ograniczona. Pytania oraz zgłoszenia prosimy wysyłać na e-mail: stajniadybala@op.pl
patyczaq - 18.08 jest również Barczyzna (koło Nekli) stajnia Gronówka.
Olka91- będą gdzieś dostępne propozycje?
olka91 jestem mocno zainteresowana . Właśnie - będą gdzieś propozycje ?
Teli   Koń to zwierzak. Animal.
Rży i wierzga. Patrzy w dal.
Konstanty Ildefons Gałczyński

04 sierpnia 2012 08:26
Wiszą na ich stronie http://gronowka.pl/index.php?p=1_19_Zawody
Zapowiada się, że my pojedziemy 🙂
dzięki  :kwiatek: całkiem możliwe, że też się pojawimy z kobyłą  😀
Zairka   "Jeżeli jest Ci pisany to będzie Twój..."
07 sierpnia 2012 19:33
ZAWODY TOWARZYSKIE - Stajnia Lizawice
15.08.2012, godz. 10

termin nadsyłania zgłoszeń 11.08
ZAPRASZAMY!!
więcej szczegółów:
http://www.facebook.com/events/428814467170332/
lub stajnializawce@wp.pl
🏇 💃 😅
Zenith   ślązak też potrafi :)
07 sierpnia 2012 20:55
[center][center]ZAWODY TOWARZYSKIE koło GORZOWA WLKP. (woj. Lubuskie)

II Zawody Towarzyskie w ujeżdżeniu i skokach
Nowe Polichno 18.08.2012


😅 PROPOZYCJE:  😅
http://www.swiatkoni.pl/events-display/3996.html


Strona na FCB:
http://www.facebook.com/events/258149484296525/[/center][/center]


ZAPRASZAMY
Zapraszam na zawody 🙂

Zawody odwołane ( jeśli bedzie możliwość to odbedą sie w poźniejszym terminie)
Serdecznie zapraszamy na II Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody, które odbędą się już w środę, 15.08.2012 w Stajni Lizawice pod Wrocławiem!

Przypominamy, że środa jest dniem wolnym od pracy, a nasze zawody startują juz o 10 rano! Dla wszystkich, którzy nie jeżdżą konno przewidzieliśmy dodatkowe atrakcje - będzie grill, muzyka i ujeżdżanie byka!

Już jutro, tj. 13.08.2012 o godzinie 15 mija termin zapisów na zawody - jeszcze zdążysz się zapisać 🙂

Więcej informacji tutaj -> http://www.facebook.com/events/428814467170332/
— w miejscu: Stajnia Lizawice
www.stajnializawice.pl
Wybiera się ktoś jutro do Barczyzny ?   🏇 Teli ? baffinka ? 🙂
Teli   Koń to zwierzak. Animal.
Rży i wierzga. Patrzy w dal.
Konstanty Ildefons Gałczyński

17 sierpnia 2012 16:47
No własnie mocno się zastanawiam.... dostałam ostrą krytykę od nowej trenerki i mocno się zastanwiam...
Aby odpisać w tym wątku, Zaloguj się