Zawody towarzyskie - propozycje

Misskiedis, no jasne, zawsze 🙂! Jeszcze jak mi się uda z Dzionek smoka pokonać to w ogóle będzie fun!
Olsztyński wątek już tym męczę, ale nie zaszkodzi też i tu się wcisnąć  😉

W załączniku propozycje kalendarza zawodów towarzyskich dla okolic Olsztyna na 2013 rok.
W związku z tym, że parę ładnych dni minęło, pozwolę sobie popełnić post pod postem.

Wszystkich serdecznie zapraszam na serię zawodów towarzyskich. Warmińsko-Mazurskie.

Dobrocin
Pelnik
Morąg

A także do przyłączenia się z własnymi końmi do Majówki z koniem, czyli wielkiego rajdu konnego

Edit: Bo 3 razy post pod postem to było by już przegięcie  😁
        W załączniku nowa aktualizacja kalendarza zawodów towarzyskich dla okolic Olsztyna na ten rok.
bardzo przepraszamy ale z przyczyn nie zależnych od nas nastąpiła zmiana terminu zawodów na 9 czerwca
Ośrodek IKARION zaprasza na zawody 9czerwca ( niedziela)
konkurs nr 1 - ujeżdżenie - program brązowej odznaki
konkurs nr 2 - skoki- parkur z brązowej odznaki
konkurs nr 3 - Klasa LL - małe konie do 65 cm, duże konie do 75 cm
konkurs nr 4 - Klasa L- do 95 cm


atrakcyjne nagrody rzeczowe

więcej szczegółów na pw
zapraszamy
[size=10pt]Zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Miasta Łomianki[/size]
dn  05.05.2013r
zgłoszenia do 03.05.13
godziny oraz listy startowe zamieścimy 04.05.2013 do godz 18.00


szczegóły- ZMIANA TERMINU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152707652975430&set=oa.354514591335141&type=1&relevant_count=1&ref=nf

konkursy
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152707652860430&set=oa.354514591335141&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Wie ktos moze o zawodach towarzyskich w Lubuskiem?
Oprócz Gorzowa 12.05
Przy okazji zawodów regionalnych w ujeżdżeniu będzie rozgrywany konkurs towarzyski L3. Zapraszamy.
https://www.facebook.com/events/374616599321086/
Propozycje I Kampinoskich Spotkań Jeździeckich
18.05.2013 Kobra Park

1. Organizator:

STAJNIA ,,KOBRA PARK”
Prywatny klub miłośników konia Borzęcin Duży - Borki 05-083, ul. Borowa Droga 1
STOWARZYSZENIE KAMPINOSKIE SPOTKANIA JEŹDZIECKIE
2. Termin:

Sobota 18.05.2013 godz. 8.00
3. Termin zgłoszeń:

do środy 15.05.2013 godz. 15.00

Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności e-mail: zawody.ksj@gmail.com, Wioletta Milczarek 602 249 504.

Dokumenty obowiązujące do zgłoszenia:

    Aktualne badania lekarskie zawodnika.
    Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
    W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
    Ubezpieczenie NNW Jeźdźca.

4. Warunki techniczne:

SKOKI
Plac konkursowy — podłoże piaszczyste 60x 80
Rozprężania — podłoże trawiaste 60x 80

UJEŻDŻENIE
Czworobok 20x40, 20x60
Rozprężania 20x60
5. Uczestnicy:

wg regulaminu KSJ
6. Komisja Sędziowska:

Ewa Porębska-Gomółka, Lidia Chomentowska, Patrycja Modlińska, Justyna Milej, Anna Powierza

Gospodarz toru: Paweł Łyżwiński
7. Program zawodów

Rozpoczęcie pierwszego konkursu o godz. 8.00 — godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.facebook.pl/ksj.konie, www.sawanka.pl

    Konkurs 1 — ujeżdżenie „Debiuty” — program do pobrania na stronie www.facebook.pl/ksj.konie
    Konkurs 2 — ujeżdżenie L-3
    Konkurs 3 — ujeżdżenie P-2
    Konkurs 4 — zaprzęgowy maraton
    Konkurs 5 — skoki „pierwszy krok” — drążki, kawaletki, bramki
    Konkurs 6 — skoki „Debiuty” 50-60cm — z trafieniem w normę czasu
    Konkurs 7 — skoki LL 80-90cm — dokładności z rozgrywką
    Konkurs 8 — skoki L 100cm — zwykły
    Konkurs 9 — skoki L1 105cm — z jokerem

Konkursy 2, 3, 6, 7, 8, 9 zaliczane są do klasyfikacji KSJ.
8. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.

Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Wszystkie konkursy są konkursami towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy Zawodów oficjalnych.
9. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2013 i A PZJ 2013:

    Koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 5 pkt. 3),
    W tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 5 pkt. 5).
    Koń ma prawo startu w konkursach ujeżdżenia bez ograniczeń po osiągnięciu odpowiedniego wieku, zgodnego z tabelą nr 1. Dzienny limit startów dla konia (w różnych konkursach) wynosi dwa, bez ograniczeń ze względu na klasę konkursu.

10. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat
przed rozpoczęciem konkursu w którym biorą udział.
11. Opłaty:

    Wpisowe 50zł od konia
    Startowe 10zł

Zgodnie z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 20zł.

Organizator nie zapewnia miejsc dla koni oraz paszy.
12. Nagrody:

    Floats dla każdego zawodnika
    puchary dla zwycięzców
    nagrody rzeczowe

13. Informacje ogólne:

Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia. Lekarz weterynarii będzie dostępny w nagłych przypadkach. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.

Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.

Katering – bar na terenie zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

Zawody zatwierdzone przez PZJ. Dzieci do 13-go roku życia dodatkowo obowiązuje kamizelka ochronna na kręgosłup.

Kontakt personalny: Andrzej Gadaś, tel. 607 460 995, e-mail: andrzejgadas@wp.pl
Przepraszam za napisanie postu pod postem, ale w tym wypadku wydaje mi się, ze tak będzie czytelniej.
Stajnia Cavalier, przy Jeleniej Górze.

http://www.chevalier.keed.pl/zawody1.htm
lub:


    [Kiedy]
    10 sierpnia o 10😲0 – 11 sierpnia o 20😲0

[Gdzie]

Wieżowa 1/5 Kaszczorek-Toruń
[Opis]

Toruński Klub Jazdy Konnej, Gospodarstwo Agroturystyczne Łucji i Józefa Ciuruś zapraszają do Torunia na XVI Jeździeckie Mistrzostwa Polski Amatorów w skokach przez przeszkody, które odbędą się w dniach 10-11 sierpnia 2013 roku.

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

dla jeźdźców nieposiadających uprawnień sportowych w skokach przez przeszkody, mistrzostwa będą rozgrywane z podziałem na:

KUCE, do lat 16 włącznie na wysokości przeszkód do 70-80 cm
JUNIORZY, do lat 18 włącznie na wysokości przeszkód do 80-90 cm
SENIORZY, powyżej lat 18, na wysokości przeszkód do 90-100 cm

dla jeźdźców posiadających uprawnienia sportowe III stopnia (nie wyższe) w skokach przez przeszkody:

OPEN, bez podziału na grupy wiekowe, na wysokości przeszkód do 110 cm

PROPOZYCJE JUŻ WKRÓTCE.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 🙂
To ja przedstawiam propozycje zawodów ujeżdżeniowych w Stajni Napiwoda (Napiwoda k. Nidzicy, Mazury)- 1 czerwca. Zapraszam chętnych 🙂

PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH ZAWODÓW W UJEŻDŻENIU
NAPIWODA 01.06.2013 r.
1. SĘDZIA: Ewa Łoboz
2. ORGANIZATOR: SKF KJ „Napiwoda”
3. OBSŁUGA WETERYNARYJNA : Kinga Pasturska
4. TERMIN: 01.06.2013 r.
5. MIEJSCE: Napiwoda k/ Nidzicy
6. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEN: 26.05.2013 r. (e-mail)
7. ADRES: Napiwoda 101
13-100 Nidzica
e-mail: stajnia@napiwoda.pl
(wymaga potwierdzenia odbioru)
www.napiwoda.pl Facebook: www.facebook.com/StajniaNapiwoda
7. UCZESTNICY: wszyscy chętni, umiejący jeździć konno przynajmniej na poziomie klasy L
8. ZEBRANIE TECHNICZNE: godzina 10😲0
9. ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW: 01.06.2013 r., godzina: ok. 11😲0
10. PROGRAM ZAWODÓW:
NUMER KONKURSU
Konkurs nr 1 LL (tylko dla zawodników Klubu Napiwoda i Stajni Napiwoda)
Konkurs nr 2 L-2
Konkurs nr 3 L-3
Konkurs nr 4 P-7
Kolejność konkursów może ulec zmianie. Konkursy zostaną rozegrane przy min. 3 osobowej obsadzie.
Na wniosek zawodników istnieje możliwość rozegrania dodatkowych konkursów w wyższych klasach.
Zgłoszenia dodatkowych konkursów należy dokonać do 26 maja 2013 r.
11.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 Koszty organizacyjne: wpisowe 20 zł od pary (zawodnik + koń).
 Startowe 20zł od pary (zawodnik + koń).
 Zgłoszenia po terminie: opłata dodatkowa 30 zł.
 Organizator dopuszcza dwa starty tej samej pary w całych zawodach.
 Zgłoszenia muszą zawierać: imię i nazwisko zawodnika, imię konia, numer paszportu konia oraz numery konkursów, których zgłoszenie dotyczy - nadsyłane na adres stajnia@napiwoda.pl
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów. Zaleca się wykupienie ubezpieczenia NNW.
 Zawody mają charakter imprezy rekreacyjnej. Na terenie ośrodka nie będzie obecna karetka pogotowia. Zawody zostaną rozegrane w Dzień Dziecka – przewidujemy dodatkowe atrakcje i upominki dla dzieci.
 Nagrody:
- okazjonalne, jubileuszowe medale/statuetki za I, II, III miejsce w każdym konkursie
- flot’s dla wszystkich uczestników
- autorskie medale dla każdego uczestnika
- nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zależności od hojności sponsorów.
 Czworobok 20 m x 40 m, podłoże - naturalne, rozprężalnia - naturalne.
 Wszystkie konkursy otwarte, kuce nie będą klasyfikowane osobno.
 We wszystkich konkursach mogą wystartować zawodnicy niezrzeszeni.
 Wymagane dokumenty: osoby poniżej 18 lat - zgoda rodziców na udział; Konie muszą posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie oraz paszporty.
 Ubiór zawodników: czysto, schludnie, elegancko. Organizator dopuszcza możliwość startu bez ostróg.
 Pozostałe kwestie - nie ujęte w powyższych Propozycjach - regulują przepisy PZJ konkurencji ujeżdżenia.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
 Dysponujemy ograniczoną ilością miejsc w stajni. Miejsca w stajni według kolejności zgłoszeń. W sprawie boksów prosimy o kontakt pod nr 881 328 358
 Propozycje niezatwierdzone przez PZJ.
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach.
Prawie oficjalnie powiem, że mazury czyli Ranczo Zimna Woda też szykuje ujeżdżeniówki na wrzesień. Jak będę miała więcej info to dam znać .  😀
Czy ktoś z Olsztyna wybiera się do Napiwody?
Czy ktoś ma może jakieś wieści o zawodach skokowych w Szczecinie i okolicy? W zeszłych latach Osów organizował często a w tym roku cisza
PARKUR OTWARTY Z NAGRODAMI!!


1. Organizator: Stajnia Pod Lasem

2. Termin: 15.06.2013r. (sobota)

3. Miejsce: Stajnia Pod Lasem, Wólka Czarnińska 55, 05-304 Stanisławów

4. Zgłoszenia: do 13.06.2013r. do godz. 19: 00

e-mail: izmajlowiczpb@wp.pl , s-zarzycka@wp.pl
Tel./ SMS: 604-489-998, 697-222-970

5. Parkur: podłoże piaszczyste

6. Rozprężalnia: podłoże piaszczyste i trawiaste

7. Organizator zapewnia parking dla koniowozów

8. Opłaty:

- wpisowe 40 PLN
- udział w treningu nr 1 i nr 2 po 10 PLN za przejazd
- udział w treningu nr 3 i nr 4 po 20 PLN za przejazd

9. Nagrody: dla najlepszych uczestników puchary, flots, nagrody rzeczowe
Program:
Rozpoczęcie godz. 11.00


ok. godz. 11😲0  nr 1 – dokładności z trafieniem w normę czasu , wys. 50-60 cm, (art. 283.2.1)
ok. godz. 11:40  nr 2 – zwykły, wys. 70-80 cm, (art.238.2.1)
ok. godz. 12:30  nr 3 – wys. 90-100 cm. z ustalonym czasem, ( art.267)
ok. godz. 13:30  nr 4 – wys. do 110 cm o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, (art.269.5)
Godziny rozpoczęcia treningów zostały podane orientacyjnie- są uzależnione od liczby zgłoszeń i mogą ulec zmianie.


Osoby prowadzące:
Adam Sulewski, Grzegorz Kordaczuk

Informacje dodatkowe:


Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestnika, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczenia, pożarów i innych zdarzeń losowych podczas treningów w skokach przez przeszkody lub transportu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie treningu i możliwość jego odwołania w przypadku małej ilości zgłoszeń uczestników lub niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Serdecznie zapraszamy !!!
ROPOZYCJE TOWARZYSKICH PARKURÓW
OTWARTYCH

Ośrodek Jeździecki Wierzbowy Gaj
Mokre 23.06.2013


1.Organizator: Ośrodek Jeździecki Wierzbowy Gaj
Partnerzy: Allesiodła
2. Termin zawodów: 23.06.2013r. (niedziela) - rozpoczęcie godz. 10.00
3. Termin zgłoszeń: do 20.06.2013
email:kimberlay@wp.pl (tel. 0 603 775 475)
4.Miejsce zawodów: OJ „Wierzbowy Gaj” Mokre, ul.15Sierpnia 13
Parkur: piaszczysty 30x60m
Rozprężalnia: hala piaszczysta 20x45m
5. Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Adam Sulewski
Sędziowie pomocniczy:Aneta Aniołek
Gospodarz toru: Krzysztof Aniołek
Biuro zawodów: Justyna Pyziołek tel. 603775475, kimberlay@wp.pl

6. Program rozgrywek – rozpoczęcie 10.00
Konkurs nr 1, Mini LL, dokładności
Kuce grupy A-C wys. 50/60 cm.
Kuce grupy D, Małe konie, Duże konie wys.60/70cm
Konkurs nr 2, klasy LL, dokładności z natychmiastową rozgrywką
Konkurs nr 3, klasy L dwufazowy
I faza dokładności do 100 cm
II faza zwykła do 105 cm
Konkurs nr 4, klasy P z jockerem do 110cm
Konkurs nr 5, klasy N derby do 120cm (konkurs klasy N odbędzie się przy min. 10 chętnych zawodnikach)
6. U koni – wymagany jest paszport z aktualnymi szczepieniami.
Zawodnicy nie pełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.
7. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do
przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat na min. godzinę przed
rozpoczęciem konkursu.
8. Opłaty: 30zł- jeden przejazd w konkursie mini LL, LL, L
50zł- jeden przejazd w konkursie P, N
9. Nagrody:
Puchary i flo, atrakcyjne nagrody dla najlepszych par.
MINIMALNA PULA NAGRÓD 3000ZŁ
10. Na terenie obiektu zapewniony będzie catering, WC, ujęcie wody.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne
szkody mogące powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i
po parkurach. Zaleca się ubezpieczenie NWW.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie parkurów.
ROPOZYCJE TOWARZYSKICH
CZWOROBOKÓW OTWARTYCH

Ośrodek Jeździecki Wierzbowy Gaj

Mokre 23.06.2013


Organizator: Ośrodek Jeździecki Wierzbowy Gaj
Partnerzy: Allesiodła
2. Termin zawodów: 30.06.2013r. (niedziela) - rozpoczęcie godz. 10.00
3. Termin zgłoszeń: do 28.06.2013
email:kimberlay@wp.pl (tel. 0 603 775 475)
4. Miejsce zawodów: OJ „Wierzbowy Gaj” Mokre, ul.15 Sierpnia 13
czworobok piaszczysty 20x40m, 20x60m
Rozprężalnia: hala piaszczysta 20x45m
5. Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Wanda Wąsowska
Sekretarz: Aneta Aniołek
Biuro zawodów: Justyna Pyziołek tel. 603775475, kimberlay@wp.pl
6. Program zawodów – rozpoczęcie 10.00
Konkurs nr 1- program brązowej odznaki jeździeckiej
Konkurs nr 2, klasy L-3
Konkurs nr 3, klasy P-7
6. U koni – wymagany jest paszport z aktualnymi szczepieniami.
Zawodnicy nie pełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.
7. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do
przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat na min. godzinę przed
rozpoczęciem konkursu.
8. Opłaty: 40zł- jeden przejazd
9. Nagrody:
Puchary i flo, atrakcyjne nagrody dla najlepszych par.
9.Ostateczne godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane 29.06.2013 (sobota) na stronie wierzbowygaj.pl – po otrzymaniu ostatecznych zgłoszeń.
10.Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu konkursów.
11.Zamknięcie listy startowej na 1 godz. przed planowanym rozpoczęciem konkursu. Opłatę należy uiścić przed zamknięciem listy.
KAŻDA ZMIANA NA LIŚCIE STARTOWEJ PO JEJ ZAMKNIĘCIU PODLEGA OPŁACIE 30 ZŁ.Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za zwiększoną opłatą organizacyjną.
12.UWAGI:
- zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji czworoboków,
- zgłoszenie e-mailem jest ważne po otrzymaniu potwierdzenia o jego przyjęciu,
- organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów
i transportu,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów oraz
ograniczenia ilości startujących koni – decyduje kolejność zgłoszeń,
- informacje dodatkowe pod numerem telefonu: Justyna Pyziołek
tel. 603775475,
- organizator dysponuje ograniczoną ilością boksów dla koni w cenie 50zł/dzień.
13.Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami dyscypliny.
14. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów na terenie Ośrodka –
Justyna Pyziołek tel.:603775475
PROPOZYCJE
REGIONALNYCH ZAWODÓW KONNYCH
i II ZAWODÓW TOWARZYSKICH

skokach przez przeszkody
SKRZYSZÓW 15 – 16 czerwiec 2013 r.

1. Organizator: Ośrodek Jeździecki „TYNKA”, LKJ „Tynka”
2. Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki ” Tynka” w Skrzyszowie
3. Termin zawodów: 15 – 16 czerwca 2013 r.
4. Kierownik Techniczny: Łukasz Kasprzak tel. 723462909
5. Osoby Oficjalne Sędzia Główny: Elżbieta Janik
Sędzia WZJ Hanna Koziej
Sędzia stylu: Bogdan Kuchejda
Sędzia Marta Marcinkowska, Anna Dymek
Gospodarz Toru Piotr Stopa

6. Warunki Techniczne: Hipodrom OJ „Stajnia Tynka”- 80 x 50 m. podłoże piaskowe
Rozprężania - 20 x 40 m. podłoże piaskowe
7. Uczestnicy: Kluby i Sekcje województwa śląskiego
oraz goście zaproszeni

8. Warunki udziału
a) opłata organizacyjna 60 zł / koń za dzień, 100 zł za zawody
b) boksy rozkładane 200 zł zawody
zgłoszenia ostateczne wraz z potwierdzeniem wpłaty za boks na konto
Nr konta 31 1020 2472 0000 6702 0228 4040 Bank PKO
Organizator zapewnia ściółkę (słoma) na pierwsze ścielenie. Żłoby i poidła we własnym zakresie. Pasza i siano we własnym zakresie.
9. Zgłoszenia: ostateczne do 10 czerwca 2013 r. Martyna Kasprzak 607050434
Elżbieta Janik 505557578
tel, fax 324726590
e-mail: martynkab5@tlen.pl
pisemnie: 44-348 Skrzyszów ul. Powstańców Śląskich 248

10. Dokumentacja i przepisy weterynaryjne:
Konie muszą posiadać paszporty hodowlane z aktualnymi szczepieniami.
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
• drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od
pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
• żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed
przybyciem na zawody.
Dokumentacja zawodników zgodnie z przepisami PZJ, Towarzyskie - zgoda lekarza na udział w zawodach oraz zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach w wypadku nieletnich
1. Powiatowy lekarz wet. Dr Maciej Witt
2. Lekarz wet. zawodów Dr Andrzej Robert Koziej 606850384
11. Program Zawodów:

Sobota - 15 czerwca 2013 r. godz. 10.oo
Zawody Towarzyskie:
T1. Konkurs „Mój debiut” dokładności, wysokość przeszkód do 60 cm
T2. Konkurs LL amatorów dokładności, wysokość przeszkód do 80cm
T3. Konkurs LL amatorów z niespodzianką, wysokość przeszkód do 80cm
T4. Konkurs specjalny zręczności w powożeniu rozegrany po zakończeniu ZR
Zawody Regionalne:
konk. nr 1 kl. Kuce - kat A do 70 cm dokładności art.238 1.1
- kat B do 90 cm zwykły art. 238.2.1
konk. nr 2 kl. LL - dokładność bez rozgrywki art.238 1.1
konk. nr 3 kl. L - dokładności art.245.3
konk. nr 4 kl. L - z oceną stylu jeźdźca art.6 reg. PZJ
konk. nr 5 kl. P - o wzrastającym stopniu trudności art.269.5
konk. nr 6 kl. N - dokładności art.245.3
konk. nr 7 kl. N1 - dwufazowy art.274.5.4
konk. nr 8 kl. C - zwykły art. 238.2.1 ( konk. rozegrany powyżej 6 koni zgl.)

Niedziela – 16 czerwca 2013 r. godz. 10.oo Zawody Towarzyskie:
T1. Konkurs „Mój debiut” dokładności, wysokość przeszkód do 60 cm
T2. Konkurs LL amatorów dokładności, wysokość przeszkód do 80cm
T3. Konkurs LL amatorów z niespodzianką, wysokość przeszkód do 80cm
T4. Konkurs specjalny zręczności w powożeniu, rozegrany po zakończeniu ZR
Zawody Regionalne:
konk. nr 9 kl. Kuce - kat A do 70 cm dokładności art.238 1.1
- kat B do 90 cm zwykły art. 238.2.1
konk. nr 10 kl. LL - dokładności bez rozgrywki art.238 1.1
konk. nr 11 kl. L - zwykły art. 238.2.1
konk. nr 12 kl. L - z oceną stylu jeźdźca – kwalifikacyjny art.6 reg PZJ
konk. nr 13 kl. P - dwufazowy art. 274.5.2
konk. nr 14 kl. N - zwykły art. 238.2.1
konk. nr 15 kl. N1 - dokładności art. 245.4
konk. nr 16 kl. C - dokładności art. 245.4( konk. rozegrany powyżej 6 koni zgl.)
12. Sprawdzanie dokumentów 15.06.2013 r. godz. 8.00 – 10.00 w loży Jury
13. Zamawianie noclegów indywidualnie w hotelach:

1. Hotel „Raptowianka” Zdzisława Perec - tel. 32 4719055
2. Hotel „Casus BR’ - tel. 32 4704705
3. Hotel „Harian” - tel. 32 4733828
4. Hotel Dąbrówka - tel. 32 4762704
5. Hotel „Czarny Rycerz” - tel. 32 4763456
6. Hotel „Omega” - tel. 32 4710051
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu z zachowaniem klas konkursów
15. Dokonanie zmiany na listach startowych po ich wywieszeniu - za zgodą Sędziego Głównego - 10 zł. (od każdego przepisanego lub dopisanego konia lub zawodnika)

16. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia startów w przypadku zgłoszenia zbyt
dużej liczby startujących, oraz skrócenia zawodów do jednodniowych w razie malej
ilości zgłoszonych koni
17. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenera zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży i innych zdarzeń losowych. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie.

18. Organizator zapewnia flot’s dla koni oraz nagrody pieniężne i rzeczowe dla zawodników.


[size=10pt]
Wie ktoś kiedy będą zawody w Pszczynie?
[/size]
Propozycje zawodów towarzyskich w skokach i ujeżdżeniu Klub Wiejski Wilczeniec w Łomiankach

1. Organizator: Klub Wiejski Wilczeniec
2. Termin: Sobota 22.06.2013
3. Termin zgłoszeń: do czwartku 20.06.2013 godz. 18.00 e-mail: klub@wilczeniec.pl
tel. 602-463-004; 667-778-719
4. Miejsce zawodów: Klub Wiejski Wilczeniec ,Kościelna Droga 10, 05-092 Łomianki
Czworobok konkursowy - piaszczysty 20 x 60 metrów
Parcour konkursowy – 40 x 60 metrów
Rozprężalnia - piaszczysta i trawiasta
5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani i niezarejestrowani w PZJ lub WZJ.
6. Sędzia : Beata Libera, Joanna Knieć
7. Program zawodów - od godz. 10.00
ujeżdżenie
Konkurs nr 1 - kl. L-3
Konkurs nr 2 - kl. P-2
Konkurs nr 3 - kl. N-7
Konkurs nr 4 - kl. C-3
skoki
Konkurs nr 5 – tor przeszkód dla amatorów
Konkurs nr 6 – debiuty 50/60 cm, zwykły
Konkurs nr 7- LL 80/90 cm, z wyborem trasy
Konkurs nr 8- L 100 cm, dwufazowy
Konkurs nr 9 – P 105 cm z Jokerem 110cm(wymagana licencja zawodnika)
Konkurs zostanie rozegrany przy zgloszeniu min 5 par.

Dla wszystkich uczestników przewidziane jest flot’s, a dla najlepszych par nagrody rzeczowe.

8. Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów wraz ze wstępnymi listami startowymi opublikowane będą w przeddzień zawodów na stronach: www.wilczeniec.pl, www.facebook.com/Wilczeniec
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami PZJ i wymaganiami Uchwały Zarządu PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową tak jak zawody oficjalne.
10. Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Konie obowiązuje minimum paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami.
11. Opłaty:
-konkurs nr 5 30zł/ start
Pozostałe konkursy
- Wpisowe: 50 PLN / koń.
- Startowe: 10 PLN / przejazd
- boks :30zł
- Zmiany na listach startowych w dniu zawodów (za wyjątkiem skreśleń) oraz w przypadku zgłoszenia po terminie obowiązuje opłata manipulacyjna w wys. 20 PLN,
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Serdecznie zapraszamy na zawody w Aurze w Wyrach (koło Katowic)
http://www.stajniaaura.pl/zawody/
ROPOZYCJE TOWARZYSKICH PARKURÓW
OTWARTYCH

Ośrodek Jeździecki Wierzbowy Gaj
Mokre 23.06.2013


1.Organizator: Ośrodek Jeździecki Wierzbowy Gaj
Partnerzy: Allesiodła
2. Termin zawodów: 23.06.2013r. (niedziela) - rozpoczęcie godz. 10.00
3. Termin zgłoszeń: do 20.06.2013
email:kimberlay@wp.pl (tel. 0 603 775 475)
4.Miejsce zawodów: OJ „Wierzbowy Gaj” Mokre, ul.15Sierpnia 13
Parkur: piaszczysty 30x60m
Rozprężalnia: hala piaszczysta 20x45m
5. Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Adam Sulewski
Sędziowie pomocniczy:Aneta Aniołek
Gospodarz toru: Krzysztof Aniołek
Biuro zawodów: Justyna Pyziołek tel. 603775475, kimberlay@wp.pl

6. Program rozgrywek – rozpoczęcie 10.00
Konkurs nr 1, Mini LL, dokładności
Kuce grupy A-C wys. 50/60 cm.
Kuce grupy D, Małe konie, Duże konie wys.60/70cm
Konkurs nr 2, klasy LL, dokładności z natychmiastową rozgrywką
Konkurs nr 3, klasy L dwufazowy
I faza dokładności do 100 cm
II faza zwykła do 105 cm
Konkurs nr 4, klasy P z jockerem do 110cm
Konkurs nr 5, klasy N derby do 120cm (konkurs klasy N odbędzie się przy min. 10 chętnych zawodnikach)
6. U koni – wymagany jest paszport z aktualnymi szczepieniami.
Zawodnicy nie pełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.
7. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do
przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat na min. godzinę przed
rozpoczęciem konkursu.
8. Opłaty: 30zł- jeden przejazd w konkursie mini LL, LL, L
50zł- jeden przejazd w konkursie P, N
9. Nagrody:
Puchary i flo, atrakcyjne nagrody dla najlepszych par.
MINIMALNA PULA NAGRÓD 3000ZŁ
10. Na terenie obiektu zapewniony będzie catering, WC, ujęcie wody.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne
szkody mogące powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i
po parkurach. Zaleca się ubezpieczenie NWW.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie parkurów.
#link #zgłoś do moderatora 
Ruffian
1998495
Zobacz profil WWW Email Prywatna wiadomość (Offline) Moja galeria Moje ogłoszenia

« #678 : Czerwiec 09, 2013, 07:13:39 »
Odpowiedz cytując Modyfikuj wiadomość
ROPOZYCJE TOWARZYSKICH
CZWOROBOKÓW OTWARTYCH

Ośrodek Jeździecki Wierzbowy Gaj

Mokre 23.06.2013


Organizator: Ośrodek Jeździecki Wierzbowy Gaj
Partnerzy: Allesiodła
2. Termin zawodów: 30.06.2013r. (niedziela) - rozpoczęcie godz. 10.00
3. Termin zgłoszeń: do 28.06.2013
email:kimberlay@wp.pl (tel. 0 603 775 475)
4. Miejsce zawodów: OJ „Wierzbowy Gaj” Mokre, ul.15 Sierpnia 13
czworobok piaszczysty 20x40m, 20x60m
Rozprężalnia: hala piaszczysta 20x45m
5. Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Wanda Wąsowska
Sekretarz: Aneta Aniołek
Biuro zawodów: Justyna Pyziołek tel. 603775475, kimberlay@wp.pl
6. Program zawodów – rozpoczęcie 10.00
Konkurs nr 1- program brązowej odznaki jeździeckiej
Konkurs nr 2, klasy L-3
Konkurs nr 3, klasy P-7
6. U koni – wymagany jest paszport z aktualnymi szczepieniami.
Zawodnicy nie pełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.
7. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do
przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat na min. godzinę przed
rozpoczęciem konkursu.
8. Opłaty: 40zł- jeden przejazd
9. Nagrody:
Puchary i flo, atrakcyjne nagrody dla najlepszych par.
9.Ostateczne godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane 29.06.2013 (sobota) na stronie wierzbowygaj.pl – po otrzymaniu ostatecznych zgłoszeń.
10.Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu konkursów.
11.Zamknięcie listy startowej na 1 godz. przed planowanym rozpoczęciem konkursu. Opłatę należy uiścić przed zamknięciem listy.
KAŻDA ZMIANA NA LIŚCIE STARTOWEJ PO JEJ ZAMKNIĘCIU PODLEGA OPŁACIE 30 ZŁ.Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za zwiększoną opłatą organizacyjną.
12.UWAGI:
- zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji czworoboków,
- zgłoszenie e-mailem jest ważne po otrzymaniu potwierdzenia o jego przyjęciu,
- organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów
i transportu,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów oraz
ograniczenia ilości startujących koni – decyduje kolejność zgłoszeń,
- informacje dodatkowe pod numerem telefonu: Justyna Pyziołek
tel. 603775475,
- organizator dysponuje ograniczoną ilością boksów dla koni w cenie 50zł/dzień.
13.Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami dyscypliny.
14. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów na terenie Ośrodka –
Justyna Pyziołek tel.:603775475wzrosła pula nagród do wygrania między innymi siodło
PARKURY OTWARTE 28.07.2013 TRZCIANY

Województwo mazowieckie.

1. ORGANIZATOR: Stajnia Trzciany  www.stajniatrzciany.pl
2. TERMIN: 28.07.2013 (niedziela)
3. MIEJSCE ZAWODÓW: "Stajnia Trzciany" ul. Kwarcowa 11 Trzciany (gmina Jabłonna)
4. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Sędziowie - Aneta Aniołek
Gospodarz Toru - Krzysztof Aniołek
5. UCZESTNICY: Wszyscy chętni zawodnicy amatorzy i profesjonalni, zrzeszeni i niezrzeszeni w PZJ oraz WMZJ.
Wymagane dokumenty: paszport konia z aktualnymi szczepieniami, niepełnoletni obowiązkowo zgoda rodziców
6. ZGŁOSZENIA: do 26.07.2013 do godz. 18.00
e-mail: ALLEXIS7@WP.PL  (600-124-882)
7. OPŁATY:
- jeden start - 30zł - opłaty przeznaczone będą na nagrody, sędziów i organizację (każdy koń ma prawo 3-krotnego startu)
- wynajęcie boksu - 40zł (ilość boksów ograniczona) - rezerwacja poprzez e-mail podany w zgłoszeniu

8. PROGRAM ZAWODÓW - rozpoczęcie 10😲0
- Konkurs nr 1 - Mini LL do 60cm (dokładności)
- Konkurs nr 2 - LL - do 80cm (zwykły)
- Konkurs nr 3 - L - do 100cm (zwykły)
- Konkurs nr 4 - P - do 110cm (z jokerem)

9. NAGRODY: Pula nagród 3000zł!!!
Organizator przewiduje flots, pucharki i nagrody rzeczowe dla najlepszych.
10. SPRAWY TECHNICZNE:
- plac konkursowy - 40x45m podłoże piaszczyste
- rozprężalnia - plac 20x40m (podłoże piaszczyste) + hala 20x40m (podłoże piaszczyste)
- drugi przejazd konia w tym samym konkursie liczony jako przejazd treningowy
- osoby niezrzeszone oraz bez III licencji mają prawo startu we wszystkich konkursach
- listy startowe będą dostępne po zakończeniu zgłoszeń w sobotę popołudniu
- podczas zawodów obecny będzie Ratownik Medyczny
- na terenie zawodów zapewniony będzie catering, WC, ujęcie wody oraz dodatkowe atrakcje dla najmłodszych.
- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
- organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach
Proszę wpisywać województwo gdzie dane zawody się odbywają , oszczędzi to szukania   :kwiatek: 
Proszę wpisywać województwo gdzie dane zawody się odbywają , oszczędzi to szukania    :kwiatek: 

Zapomniałam o tym, dzięki, już poprawiłam  :kwiatek:
UP
W związku z tym, że parę ładnych dni minęło, pozwolę sobie popełnić post pod postem.

Wszystkich serdecznie zapraszam na serię zawodów towarzyskich. Warmińsko-Mazurskie.

Pelnik
MorągDla osób nie posiadających konta na facebooku:

warmińsko-mazurskie, Olsztyn-Morąg-Ostróda
Rancho po Zosi w Pelniku, zaprasza na I towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody.

Parkur - podłoże trawiasto-piaszczyste, 80/50
Rozprężalnia - podłoże trawiasto-piaszczyste

Propozycje:

Konkurs klasy mikro rekreant - zwykły, konkurs dla najmłodszych i początkujących adeptów w skokach przez przeszkody, polegający na przejechaniu trasy w jak najkrótszym czasie, stylem dowolnym.

Konkurs klasy mini LL - z trafieniem w normę czasu
Konkurs klasy LL - zwykły
Konkurs klasy L - dwufazowy z natychmiastową rozgrywką
Konkurs klasy P - o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem

Zgłoszenia przyjmowane do 20.07.2013 do północy
Anna Kostka - 660 850 917, ranchopozosi@gmail.com

Koszt wynosi 50 zł od zawodnika za całe zawody.

Nie obowiązują licencję zawodników i koni.
Zawodnicy niepełnoletni powinni mieć przy sobie pisemną zgodę rodziców/opiekunów.

Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są puchary, flot's i nagrody rzeczowe, za kolejne miejsca przewidujemy flot's.
W województwie śląskim, w Ośrodku Jeździeckim CWAŁ w Truskolasach k / Częstochowy odbędą się zawody w ujeżdżeniu. Między innymi Otwarte Mistrzostwa Śląska Amatorów w ujeżdżeniu a także zawody towarzyskie.
Propozycje można znaleźć na stronie  http://www.cwal-truskolasy.pl/
FESTYN JEŹDZIECKI z konkursami skoków przez przeszkody

Więcej info: https://www.facebook.com/events/171115619737151/?fref=ts
majeczka   Galopem przez życie!
03 sierpnia 2013 05:49
MAZOWIECKIE
Zapraszamy na Parkury Otwarte
1. ORGANIZATOR: JKS Karolina
2. TERMIN: 11.08.2013 (niedziela)
3. MIEJSCE ZAWODÓW: JKS Karolina ul. Główna 132 Karolina/k. Mińska Mazowieckiego
4. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Sędziowie – Adam Sulewski
5. UCZESTNICY: Wszyscy chętni zawodnicy amatorzy i profesjonalni, zrzeszeni i niezrzeszeni w PZJ oraz WMZJ.
Wymagane dokumenty: paszport konia z aktualnymi szczepieniami, niepełnoletni obowiązkowo zgoda rodziców
6. ZGŁOSZENIA: do 09.08.2013 do godz. 18.00
e-mail: x-trame@wp.pl
7. OPŁATY:
-wpisowe od konia – 30 zł
- jeden start - 20zł – przeznaczone w całości na nagrody
- wynajęcie boksu - 40zł (ilość boksów ograniczona) - rezerwacja tel 602367309
- stanowiska przy hali bezpłatnie

8. PROGRAM - rozpoczęcie 11😲0
Konkurs nr 1: Klasa LL dokładności z trafieniem w normę czasu , wys. 80 cm, (art. 283.2.1)
Konkurs nr 2: Klasa L z ustalonym czasem wys.100cm (art. 267 )
Konkurs nr 3 Klasa P zwykły, wys. 110cm (art.238.2.1)
Konkurs nr 4: Klasa N z jokerem,wys.120cm, (art. 269.5)
Konkurs nr 5 Klasa C zwykły,wys.130cm (art.238. 2.1)
.

9. NAGRODY:
Organizator przewiduje flots, w konkursie nr 1 nagrody rzeczowe, w pozostałych konkursach nagrody pieniężne ze startowego w danym konkursie podzielone wg klucza
I – 50%, II – 30 %, III – 20 %

10. SPRAWY TECHNICZNE:

- plac konkursowy - 80x50m podłoże piaszczyste
- rozprężalnia - plac 80x50m podłoże piaszczyste
- drugi przejazd konia w tym samym konkursie liczony jako przejazd treningowy
- osoby niezrzeszone oraz bez III licencji mają prawo startu we wszystkich konkursach
- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
- organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach

11. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM:
1. Dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.
2. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania i transportu.
3. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.
4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.
5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.
6. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.
Aby odpisać w tym wątku, Zaloguj się