Zawody towarzyskie - propozycje

Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody

II eliminacja Beckersport Master Cup 2014

VI eliminacja Ligi Mazowsza 2014

Egzamin Licencyjny

SKJ Beckersport Laszczki

17-18.05.20141. Organizator:                SKJ Beckersport, ul. Leśna 2, 05-090 Laszczki k/Janek

                                        Dyrektor Zawodów – Monika Becker e-mail: monika.becker@vp.pl 

                                        tel. 600 747 544

2. Termin:                        Sobota - Niedziela 17-18.05.2014

3. Termin zgłoszeń:        do środy 14.05.2014

                                          e-mail: lysykon5@wp.pl , monika.becker@vp.pl 

                                          Zgłoszenia na drukach PZJ z podaniem roku urodzenia zawodnika (M, JM,

                                          J, MJ) oraz zgodnych z przepisami PZJ danych o pochodzeniu konia/i.                                         

4. Miejsce zawodów:        ul. Leśna 2, 05-090 Laszczki k/Janek

                                          Parkur piaszczysty 40 x 70 metrów.

                                          Rozprężalnia piaszczysta 27 x 70 metrów.

5. Uczestnicy:                    Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursach „open”

                                          zawodnicy bez licencji (nie zarejestrowani).

6. Komisja Sędziowska:                Sędzia Główny:                    Maksym Maksymowicz

                                          Z-ca SG, Sędzia WZJ:          Marek Guz

                                          Sędziowie:                            Monika Dorf, Leszek Doraczyński

                                          Sędzia stylu, Kwalifikator:    Zbigniew Dukaj           

                                          Komisarz Zawodów:            rotacja sędziów

                                          Gospodarz Toru:                  Adam Galuba

                                          Lekarz Wet.:                        Jerzy Deluga

7. Obsługa komputerowa, spiker: Leszek Doraczyński (e-mail: lysykon5@wp.pl; tel. 505 843 018)

    Obsługa medyczna: TP Trans8. Program zawodów

SOBOTA – II eliminacja Beckersport Master Cup 2014

Konkurs nr 1, „open”, Pony Games, Dzieci na Kucach z towarzyszącymi Rodzicami,  opłata tylko 50 zł.

Konkurs nr 2, „open”, mini LL, dwufazowy, wys. 60/70 cm (art. 274.5.2)

                      Ranking BSMC dla zawodników w wieku 9-14 lat.

Konkurs nr 3, „open”, kl. LL, zwykły, wys. 80 cm (art.238.2.1)

Konkurs nr 4, kl. L, mini Derby (30% przeszkody naturalne), wys. 100 cm, (art. 277)

Konkurs nr 5, kl. L1, z oceną stylu jeźdźca / Licencyjny, wys. 105 cm (Tab. III Reg. B PZJ)

Konkurs nr 6, kl. P, Speed & Music, szybkości, wys. 110 cm (art. 239)

Konkurs nr 7, kl. N, dwufazowy (zwykły, szybkości), wys. 120 cm, (art. 274.5.5)

Konkurs nr 8, kl. C, „sześciu przeszkód” (barier) (art. 262.4)NIEDZIELA – VI eliminacja Ligi Mazowsza 2014

Konkurs nr 9, „open”, Kuce, dokładności, wys. 60/70 cm (art. 238.1.1)

Konkurs nr 10, Kuce, dokładności z rozgrywką, wys. 80/90 cm (art. 238.1.2)

Konkurs nr 11, „open”, kl. LL, z trafieniem w normę czasu, wys. 80 cm (Zał. S1 Reg. B PZJ)

Konkurs nr 12, kl. L, dwufazowy (dokładności, zwykły), wys. 100 cm (art. 274,5.2)

Konkurs nr 13, kl. P, dwufazowy (dokładności, szybkości), 110 cm, (art. 274.5.4)

Konkurs nr 14, kl. N, zwykły, wys. 120 cm (art. 238.2.1)

Konkurs nr 15, kl. N1, zwykły, wys. 125 cm (art. 238.2.1)

Godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.adkonie.pl, www.swiatskokow.pl, www.horseplanet.pl, www.skj.beckersport.pl, www.beckersport.pl, oraz www.swiatkoni.pl9.  Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje

      dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Osoby bez licencji (niezarejestrowane),

      w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW

      oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

      Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz

      z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.

10. W przypadku koni w konkursach „open” – wymagany jest minimum paszport urzędowy

      z aktualnymi szczepieniami.

11. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2014:

      - koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia

        z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 4 pkt. 3),

      - w tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami - jest

        dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym

        konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas

        przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 4).

12. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia

      dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.13. Opłaty:

      - Wpisowe:

      Tylko PONY Games 50 PLN/koń

        Pozostałe konkursy 100 PLN / koń.

      - Startowe: L – 20 PLN, P – 30 PLN, N – 35 PLN, C – 40 PLN

    - Zgłoszenia po terminie – 50 zł. od konia

    - Opłata za boks –80 zł. (wliczona kostka słomy)

    - zgodne z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut

        przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata

        manipulacyjna w wysokości 30 PLN,

    - Zamawiający boks zobowiązany jest do zapłaty również w przypadku niewykorzystania

  boksu, chyba że rezygnacja nastąpiła przed upływem terminu zgłoszeń.

    - Zawodnik, który zgłosi się do konkursów, będzie zapisany na listy startowe i nie przyjedzie

  jest zobowiązany do opłaty wpisowej, chyba że rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem

  pierwszego dnia zawodów.

- Opłata startowa będzie zwracana wyłącznie w uzasadnionych przypadkach np.: w przypadku

  potwierdzonych kontuzji konia lub zawodnika.

- Boksy będą przygotowane dzień przed zawodami od godz. 15.00

  Liczba pomieszczeń dla koni jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

- Opłaty za udział w zawodach - w biurze zawodów

  Paszę należy przywieźć własną. PROSIMY ZABRAĆ POJEMNIKI NA KARMIENIE i POJENIE

  Każdy dodatkowy dzień pobytu 70 zł od konia

- W ramach opłaty za boks Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia – dodatkowo słoma 1 kostka 10 zł , siano jedna kostka – 15 zł . 14. Nagrody:

- flots (100% ) i nagrody rzeczowe w konkursach dla pierwszych 10 w Pony Games oraz w konkursach nr. 1,2,9,10

- flots (min. 25%) i nagrody rzeczowe w konkursach dla pierwszych 10 miejsc  konkursy  3,11 i 12,

- flots (min. 25%), nagrody rzeczowe oraz finansowe w konkursach:

  Nr 3, klasa L: 200 – 100 – 50 PLN

  Nr 5, klasa P: 300 – 200 – 150 – 100 – 50 PLN

  Nr 6, klasa N: 500 – 350 – 200 – 120 – 80 PLN

  Nr 7, klasa C: 700 – 400 – 300 – 200 – 100 PLN

  Nr 13 (klasa P): 200 – 100 – 50

  Nr 14 (klasa N) i 15 (klasa N1): 300 – 200 -100

  Liczba nagradzanych może ulec zmianie w zależności od ilości startujących w poszczególnych

  konkursach (1-4 konie – 1 miejsce; 5-8 koni – miejsca 1-2; 9-12 koni – miejsca 1-3, 13-16 koni –

  miejsca 1-4),

Ogólna pula nagród: minimum 20.000 PLN.15. Wstęp na zawody bezpłatny. Katering – bar na terenie zawodów.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące

      powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

18. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.


ZAPRASZAMY NA PIKNIK, towarzyszący zawodom ! WIELE ATRAKCJI DLA DZIECI !

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów

chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Wiadomo coś o jakiś zawodach skokowych/ ujeżdżeniowych w województwie Lubuskim?
Polecam 5 lipca Zawody towarzyskie w Skokach do klasy L1 ; https://www.facebook.com/events/630131213735773/?fref=ts
31.05.2014 stajnia Victoria Bierzewice (Gostynin) - Zawody Towarzyskie w skokach do L1 (zgłoszone, propozycje na stronie WMZJ).
AmHoran: w lubuskiem w niedzielę są zawody skokowe w Mierzęcinie🙂
12.07 towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody, stajnia BRACHLEWO pod Kwidzynem
(zawody zgłoszone, wpisane w kalendarz pomzj)
PROPOZYCJE KLIK

22 czerwca - stajnia Agmaja, Warszawa. Skoki.
22 czerwca - stajnia Agmaja, Warszawa. Skoki.


a czy masz jakiegoś linka do informacji/propozycji? Na ich stronie nic nie ma, na WMZJ też nie. Z góry dziękuję 🙂
Gru   nic nie dzieje się bez powodu
16 czerwca 2014 14:02
PARKUR OTWARTY Z NAGRODAMI!!

1. Organizator: Stajnia Pod Lasem
2. Termin: 28.06.2014r. (sobota) od g.10.00
3. Miejsce: Stajnia Pod Lasem, Wólka Czarnińska 55, 05-304 Stanisławów tel.602260163 ; 604489998
4. Zgłoszenia: do 26.06.2014r. do godz. 19: 00
e-mail: as.sport@wp.pl Tel./ SMS: 661 88 54 54
5. Parkur: podłoże piaszczyste
6. Rozprężalnia: podłoże piaszczyste i trawiaste
7. Organizator zapewnia parking dla koniowozów
8. Opłaty: - wpisowe 40 PLN
- trening nr 1 i nr 2 po 10 PLN za przejazd
- udział w treningu nr 3, 4 i nr 5 po 20 PLN za przejazd
9. Nagrody: dla najlepszych uczestników puchary, flots, nagrody rzeczowe oraz w treningu 3, 4 i 5 również nagrody finansowe.

Program:
Rozpoczęcie godz. 10.00
nr 1 – dokładności z trafieniem w normę czasu , wys. 50-60 (283.2.1)
nr 2 – zwykły, wys. 70-80 cm (art.238.2.1)
nr 3 – wys. 90-100 cm. z ustalonym czasem, ( art.267)
nr 4 – wys. do 110 cm o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, (269.5)
nr 5 – wys. do 120 cm zwykły (art.238.2.1) jeżeli zgłosi się min. 5 koni
Osoby nadzorujace:
M.Z.M Izmajłowicz , Adam Sulewski, Grzegorz Kordaczuk , Karetka z Ratownikiem Medycznym

Informacje dodatkowe:
Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestnika, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczenia, pożarów i innych zdarzeń losowych podczas treningów w skokach przez przeszkody lub transportu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie treningu i możliwość jego odwołania w przypadku małej ilości zgłoszeń uczestników lub niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Serdecznie zapraszamy !!!
ZAWODY ODWOŁANE

TOWARZYSKIE ZAWODY CROSSOWE


[s]1.Termin: 19.07.2014

2. Miejsce: Liwa, gm. Miłomłyn

3.Organizator: Gospodarstwo Agroturystyczne Źrebaczówka, Rancho po Zosi w Pelniku

4.Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.07.204 do północy – telefonicznie 660 850 917, lub w formie elektronicznej: annablonska1@wp.pl

4.Opłaty: wpisowe 60 zł od pary jeździec-koń, za całe zawody

5. Sędzia główny: Anna Kostka

6. Nagrody: puchary, flot's i atrakcyjne nagrody rzeczowe

PROPOZYCJE:
Konkurs nr 1 - mini cross dla najmłodszych, konkurencja skokowo-sprawnościowa - trasa przebiegać będzie na terenie płaskim, do pokonania 4 przeszkody skokowe (max 40 cm.) + tor przeszkód sprawnościowych. - konkurs zwykły

Konkurs nr 2 - konkurs zwykły - 9 przeszkód terenowych (wys. 70-80 cm)

Konkurs nr 3 - konkurs zwykły - 11 przeszkód terenowych (wys. 70-80 cm)


Dodatkowe atrakcje: bufet, stoisko z artykułami jeździeckimi (Ostroga z Mrągowa)
Za nagłośnienie odpowiada [url=https://www.facebook.com/pages/Obsługa-Zawodów-Konnych/1453708268202724?ref_type=bookmark]Obsługa zawodów konnych[/url]

Dodatkowo zawody wchodzą w cykl zawodów klasyfikacyjnych Małej Ligi

Sprawy organizacyjne:
1.Zawodnicy małoletni- pisemna zgoda rodziców, lub opiekunów, wskazana kamizelka ochronna.
2. Zawodnicy i luzacy zobowiązani są posiadać bezpieczne nakrycie głowy.
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki zaistniałe podczas transportu i trwania zawodów.
5. Istnieje możliwość wynajęcia boksu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w
przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych
7. Zawodników obowiązuje kodeks postępowania z koniem.[/s]
CeraŁ   dużo dużo zmian..
25 czerwca 2014 13:13
Czy ktoś coś wie o zawodach towarzyskich ujeżdżeniowych na Śląsku ? 🙂  :kwiatek: (o 'zawodach' w Tantal wiem)
Jakieś ujeżdżenie w lipcu? W kalendarzu WMZJ czarna dziura...
Stajnia Rancho po Zosi w Pelniku zaprasza na
II TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

Organizator: Anna Kostka Rancho po Zosi w Pelniku
Miejsce: Pelnik
Termin: 17.08.2014
Godzina rozpoczęcia: 10😲0
Podłoże: parkur - piaszczysto-trawiaste, rozprężalnia: piaszczysto-trawiaste
Parkur: 80:60
Sędzia główny: P. Janusz Michalski
Zapisy: Anna Kostka - tel: 660 850 917, e-mail: ranchopozosi@gmail.com
Termin zapisów: do 16.08.2014 do północy


PROPOZYCJE:
1.Konkurs kl. mikro rekreant - zwykły, konkurs dla najmłodszych (wys. przeszkód max 40 cm)
2.Konkurs kl. mini LL - z trafieniem w normę czasu (ws. max. 70 cm.)
3.Konkurs kl. LL - zwykły (wys. max. 90 cm.)
4.Konkurs kl. L - dwufazowy z natychmiastową rozgrywką (wys. max. 100 cm.)
5.Konkurs kl. P - o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem (wys.max 110 cm)
6.Potęga skoku o nagrodę publiczności i puchar GOK w Łukcie - rozpoczynany od wysokości 120 cm, rozgrywany do pierwszej zrzutki.

Dopuszczalna liczba startów dla jednego konia: 3
Wpisowe: 50 zł od zawodnika za całe zawody.
Nagrody: puchary, flot's dla każdego zawodnika, atrakcyjne nagrody rzeczowe, nagroda pieniężna w konkursie potęgi skoku.

PUBLICZNOŚĆ WSTĘP WOLNY!!!

Patronat medialny: Gazeta Morąska
[url=https://www.facebook.com/pages/Obsługa-Zawodów-Konnych/1453708268202724?ref_type=bookmark]Nagłośnienie[/url]

Do dyspozycji zawodników i publiczności będzie bufet z ciepłym jedzeniem, sklep jeździecki Ostroga z Mrągowa, sklep z bryczesami z Pasłęka.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Do dyspozycji zawodników będzie oddany przestronny parking na przyczepy z koniowiązem, wodopój i ogrodzony lonżownik. Oraz możliwość odpłatnego zakupu siana dla koni na miejscu.
1.Zawodnicy małoletni- pisemna zgoda rodziców, lub opiekunów, wskazana kamizelka ochronna.
2. Zawodnicy i luzacy zobowiązani są posiadać bezpieczne nakrycie głowy.
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki zaistniałe podczas transportu i trwania zawodów.
5. Istnieje możliwość wynajęcia boksu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba boksów ograniczona.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w
przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych
7. Zawodników obowiązuje kodeks postępowania z koniem.

Wydarzenie można na bieżąco śledzić na facebooku

Mazowieckie 🙂
ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH - II eliminacja cyklu zawodów dla Amatorów 27.07.2014 TRZCIANY

1. ORGANIZATOR: Stajnia Trzciany  www.stajniatrzciany.pl
2. TERMIN: 27.07.2014 (niedziela)
3. MIEJSCE ZAWODÓW: "Stajnia Trzciany" ul. Kwarcowa 11 Trzciany (gmina Jabłonna) - wjazd na teren zawodów od ul. Granitowej
4. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
    Sędzia Główny - Anetta Orlicka
    Sędzia - Norbert Maciejak
    Gospodarz Toru - Krzysztof Aniołek

5. UCZESTNICY: Wszyscy chętni zawodnicy amatorzy i profesjonalni (niezrzeszeni oraz zrzeszeni w PZJ/WZJ).
    Wymagane dokumenty:  orzeczenie lekarskie dopuszczające do uprawiania jeździectwa, ubezpieczenie NNW, w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców, paszport konia z aktualnymi szczepieniami

6. ZGŁOSZENIA: do 25.07.2014 do godz. 24😲0
    e-mail: Allexis7@wp.pl  (tel. 600 124 882)
W zgłoszeniach proszę podać: imię i nazwisko zawodnika, imię konia, konkursy i nazwę klubu bądź stajni, które reprezentuje.

7. OPŁATY:
    - wpisowe - 10zł
    - startowe - 30zł/jeden start - opłaty przeznaczone będą na nagrody, sędziów i organizację (każdy koń ma prawo 3-krotnego startu)
    - wynajęcie boksu - 40zł (ilość boksów ograniczona) - rezerwacja poprzez  e-mail podany w zgłoszeniu

8. PROGRAM ZAWODÓW - rozpoczęcie 10😲0
- Konkurs nr 1 - debiuty - konkurs dla początkujących, składający się z samych kopert (bez szeregów) o wysokości do 40 cm - dokładności
- Konkurs nr 2 - mini LL - 50-60 cm (bez szeregów) - z trafieniem w normę czasu
- Konkurs nr 3 - LL - 70-80 cm - dwufazowy (dokładności, zwykły)
- Konkurs nr 4 - L - 90-100 cm - o wzrastającym stopniu trudności z jokerem
- Konkurs nr 5 - L1 - 100-105 cm - zwykły

9. NAGRODY:
Organizator przewiduje flots dla wszystkich osób, które bezbłędnie ukończyły przejazdy oraz puchary dla trzech najlepszych par w konkurach 2,3,4 i 5. W konkursie nr 1 każdy uczestnik otrzymuje flo.
Nagrody rzeczowe będą do wygrania na zakończenie całego cyklu.

10. SPRAWY TECHNICZNE:
- plac konkursowy - 30 x 60 podłoże trawiaste,
- rozprężalnia - plac 25x45m podłoże trawiaste,
- drugi przejazd konia w tym samym konkursie (nr 2,3,4,5) traktowany jest,
jako przejazd treningowy,
- uczestnicy mają prawo startu we wszystkich konkursach zgodnie z regulaminem
  cyklu,
- listy startowe będą dostępne po zakończeniu zgłoszeń w sobotę popołudniu,
- podczas zawodów obecny będzie Ratownik Medyczny,
- na terenie zawodów zapewniony będzie catering, WC, ujęcie wody,
- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- organizator zastrzega sobie prawo zmian w Propozycjach.

gajara18   "Konia strzeż się z tyłu, psa z przodu, a kobiety
28 lipca 2014 08:19
Hej wiecie coś o jakiś zawodach ujeżdzeniowych w sieprniu ,ewentualnie we wrześniu ?
bjooork   sprawczyni fermentu na KZJ-cie
28 lipca 2014 08:20
gajara ostatni weekend sierpnia w Kasztanie w Mlęcinie są towarzyskie uj i skokowe
Pisałam w kąciku skoków, ale tutaj też pasuje 😉
Czy ktoś z was wie coś, o zawodach skokowych w terminie 2-3.08? Kujawsko-pomorskie/ ok. 100km od Torunia/Bydgoszczy. Będę bardzo wdzięczna za informacje! 😉
Libeerte, zobacz kalendarze okolicznych WZJtów - do Wielkopolski chyab najbliżej?
U nas (zach-pom) w tym terminie są zawody w Barlinku, ale to 200 km.
domiwa   W poszukiwaniu prawdy, mojej prawdy...
30 lipca 2014 08:34
Libeerte Jest jeszcze Damaszka w pom.
jakieś ujeżdżenie w mazowieckim, kiedy ?
Libeerte 3.08 są zawody towarzyskie w Ostrowo młyn (wg google to około 80 km od Bydgoszczy)
Nic więcej nie znalazłam  😕
Witam,
Mam pytanie czy ktoś może się orientuje czy 16.08 są zawody w mazowieckim.
Dziękuję bardzo, już szukam propozycji! 🙂
Zapraszam serdecznie na zawody w województwie mazowieckim 🙂 W razie jakiś pytań proszę pisać 🙂
Miejsce: Słupno ul. Przejściowa 4
16.08.2014
godzina rozpoczęcia – 12.00
Sprawy organizacyjne:
1. Zgłoszenia do dn. 16.08.2014 godz. 10.
2. Organizator zapewnia flots i nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
3. Zawodników obowiązuje strój jeździecki. Konkursy odbędą się według przepisów PZJ
4. Dla zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców.
5. Wpisowe 40 zł od startu, nie przewiduje się zwrotu wpisowego w przypadku rezygnacji z konkursu.
Zezwala się na trzykrotny start kona w dniu zawodów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki podczas trwania zawodów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.

kontakt: e-mail: stajniaslupno@gmail.com tel.: 797 550 770

Istnieje możliwość rezerwacji boksu na dzień zawodów i  w  dniu poprzedzającym zawody.
Koszt wynajęcia boksu 30 PLN  doba. Ilość boksów ograniczona.

Uwagi :
Do dyspozycji zawodników zostanie udostępniony „lasek” przy placu treningowym do stępowania koni,
oraz myjka w stajni głównej.
WARMIŃSKO-MAZURSKIE GMINA MAŁDYTY

Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego w Dobrocinie i Rancho po Zosi w Pelniku zapraszają na III Towarzyskie Zawody Skokowe o puchar samorządów: Morąga, Miłakowa i Małdyt.

Data: 13.09.2014
Godzina: 10.00
Miejsce: boisko ZSCKR w Dobrocinie
Termin zapisów: do 12.09.2014
Sędzia główny: P. Janusz Michalski
Zgłoszenia w sekretariacie szkoły: 89 758 17 15 lub pod adresem e-mail: sekret.dobrocin@interia.pl
link do wydarzenia na fb

Warunki techniczne:
Parkur: podłoże trawiaste - 100/80m
Rozprężalnia: podłoże trawiaste - 70/20m
Przestronny parking dla przyczep i koniowozów
Bufet

Propozycje:
1. konkurs klasy mini LL - z trafieniem w normę czasu (wysokość max 70 cm)
2. konkurs klasy LL - zwykły (wysokość max 90 cm)
3. konkurs klasy L - dwufazowy z natychmiastową rozgrywką (wysokość max 100 cm)
4. konkurs klasy P - o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem (wysokość max 110 cm)

Dopuszczalna liczba startów dla jednego konia: 3
Wpisowe: 50 zł od zawodnika za całe zawody.
Nagrody: puchary, flot's dla każdego zawodnika, atrakcyjne nagrody rzeczowe, nagroda pieniężna w konkursie potęgi skoku.

PUBLICZNOŚĆ WSTĘP WOLNY!!!

Patronat medialny: Gazeta Morąska

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1.Zawodnicy małoletni- pisemna zgoda rodziców, lub opiekunów, wskazana kamizelka ochronna.
2. Zawodnicy i luzacy zobowiązani są posiadać bezpieczne nakrycie głowy.
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki zaistniałe podczas transportu i trwania zawodów.
5. Istnieje możliwość wynajęcia boksu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba boksów ograniczona.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w
przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych
7. Zawodników obowiązuje kodeks postępowania z koniem.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU I SUKCESÓW SPORTOWYCH.

kosteczka, jeśli w tych zawodach wystaruje zawodnik z licencją WZJ/PZJ lub przesędziuje je sędzia z licencją PZJ - oboje mają szansę na utratę licencji. Są bowiem niezgodne z przepisami - towarzyskie można robić do L1 (105 cm)...
Sportowy Klub Jeździecki ,,REVEL”
z siedzibą w Gutkowie 11-041 Olsztyn-Gutkowo ul. Gościnna 12

Propozycje ,,Parkuru Otwartego” w skokach przez przeszkody - zakończenie sezonu letniego w Gutkowie
O Puchar Sołtysa Gminy Gutkowa Pana Zdzisława Januszewskiego
Podczas zawodów odbędzie się coroczne święto ziemniaka!!!

Pula nagród rzeczowych i finansowych ponad 4000 PLN

1)Udział biorą: Zrzeszone i niezrzeszone kluby/zawodnicy w WMZJ/PZJ, miłośnicy koni.
2)Miejsce zawodów: 11-041 Olsztyn - Gutkowo ul. Gościnna 12
3)Termin: 27.09.2014 (Sobota) godzina 10😲0
4)Termin zgłoszeń: ostateczny 26.09.2014 godzina 20😲0 pisemnie, telefonicznie lub e-mail, po tym terminie wszystkie opłaty będą liczone podwójnie ( skjrevel@wp.pl ).
5)Organizator: ,,Gospodarstwo agroturystyczne pod Olchą” i SKJ,,Revel” z
siedzibą w Gutkowie
6)Miejsce: Hipodrom 100 x 40 metrów (podłoże piaszczyste)
Rozprężalnia 220 x 40 metrów (podłoże trawiaste)
Opłaty: w biurze zawodów przed każdym konkursem.

Wpisowe - 50 zł od konia
Startowe Minii LL – 10 zł, L L – 10 zł, L – 15 zł, P – 20 zł, N – 25

Z uwagi na podwórkową / treningową organizację ,,Parkuru Otwartego’’ organizator dopuszcza możliwość startu więcej niż 2 razy konia w zawodach. (pamiętajmy że zawsze musimy mieć na względzie dobro konia)

Nagrody pieniężne do odbioru w kasie biura zawodów pół godziny po zakończeniu konkursu dla właścicieli koni osób upoważnionych.

Minii LL - rzeczowe
LL - rzeczowe
L - Puchary (I-III) ,I 300, II150, III 100)
P - Puchary (I-III) rzeczowe i finansowe – I 400, II 200, III 100)
N – Puchary (I-III) rzeczowe i finansowe – I 500, II 250, III 100, IV 50

Pula nagród jest gwarantowana i nie ma wpływu na ilość uczestniczących par w całym treningu – w/w kwoty zostają wypłacone z godnie z propozycjami.
Pula finansowa może ulec podwyższeniu - trwają rozmowy ze sponsorami.
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz specjalną nagrodę dla najlepszego zawodnika zawodów.
Do dekoracji będzie proszone 25% najlepszych par danego konkursu (Flots).

7)Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów
Program Parkuru Otwartego:
Odstęp między konkursami max. 20 minut.
27.09.2014r Sobota godzina 10😲0

Konkurs Nr 1 ,,Mini LL’’ Treningowy - dokładności dwufazowy

Wysokość przeszkód do 50 cm I faza i 60 II Faza, wygrywa para która uzyska jak najlepszy czas bez punktów karnych w II fazie.
Uwaga: zrzutka nie wyklucza zawodnika z drugiej fazy konkursu będzie uważana za treningową i liczył będzie się wynik tylko I fazy.

Konkurs Nr 2 KL ,,LL” Treningowy– Dokładności z trafieniem w normę czasu.

Wysokość przeszkód do 80 cm. Wygrywa czysty przejazd jak najbliższy ustalonej normie czasu. Norma czasu będzie podana na 10 minut przed rozpoczęciem konkursu przez sędziego głównego i nie będzie zmieniona do końca trwania konkursu

Konkurs Nr 3 KL ,,L” Treningowy - Dwufazowy

Wysokość przeszkód do 100 cm I faza i 110 II Faza, wygrywa para która uzyska jak najlepszy czas bez punktów karnych w II fazie.
Uwaga: zrzutka nie wyklucza zawodnika z drugiej fazy konkursu będzie uważana za treningową i liczył będzie się wynik tylko I fazy.

Konkurs Nr 4 KL ,,P” Treningowy– Dokładności z Jokerem

Wysokość przeszkód od 100 cm do 120 cm (Joker) –wygrywa para która zgromadzi jak największą liczbę punktów w jak najkrótszym czasie.

Konkurs Nr 5 KL ,,N” Towarzyski – Potęga skoku o Puchar Sołtysa Gutkowa

Wysokość I nawrotu na trzech przeszkodach od 90 cm do 115 cm, czyste przejazdy wchodzą do dalszej rozgrywki nie ma ograniczenia nawrotów – wygrywa para, która uzyska jak najlepszy wynik.

Skład sędziowski: Małgorzata Pasternak; Daniel Piechota
Gospodarz toru: Daniel Piechota

Uczestnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie!

Juniorzy muszą posiadać zgodę rodziców!

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki zaistniałe podczas transportu i trwania treningu!

Podczas trwania całego treningu na miejscu będzie obecny catering (grill, napoje, ciasta)

Po zakończonych konkursach organizator zaprasza na biesiadę do białego rana!!!

Podczas trwania imprezy będą dostępne potrawy regionalne z ziemniaków jako doroczne ,,Święto Ziemniaka”.

Wszelkie pytania prosimy kierować na numer telefonu: 603-797-074

Zgłoszenia pisemne na w/w adres oraz e-mail skjrevel@wp.pl

Zdjęcia parkuru – placu treningowego, przeszkód :
www.skjrevel.pl - dostępne od 10.09.2014

Życzymy przyjemnego pobytu i sukcesów w treningu
Organizatorzy


https://www.facebook.com/events/308240459355872/
Zapraszamy - zawody Regionalne FINAŁ BECKERSPORT MASTER CUP 2014 - Laszczki


1. Organizator:                SKJ Beckersport, ul. Leśna 2, 05-090 Laszczki k/Janek
                                        Dyrektor Zawodów – Monika Becker e-mail: monika.becker@vp.pl 
                                        tel. 600 747 544
2. Termin:                 07.09.2014
3. Termin zgłoszeń:        do czwartku 04.09.2014
                                          e-mail: monika.becker@vp.pl 
                                          Zgłoszenia  z podaniem roku urodzenia zawodnika (M, JM,
                                          J, MJ) oraz zgodnych z przepisami PZJ danych o pochodzeniu konia/i.                                         
4. Miejsce zawodów:        ul. Leśna 2, 05-090 Laszczki k/Janek
                                          Parkur piaszczysty 40 x 70 metrów.
                                          Rozprężalnia piaszczysta 25 x 50 metrów. 
5. Uczestnicy:                    Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursach „open”
                                          zawodnicy bez licencji (nie zarejestrowani).
6. Komisja Sędziowska:     Sędzia Główny:                    Lidia Chomentowska
                                          Z-ca SG, Sędzia WZJ:          Anetta Orlicka
                                          Sędziowie:                            Marek Guz, Julia Marciniak
                                          Komisarz Zawodów:            rotacja sędziów
                                          Gospodarz Toru:                  Mateusz Ruprecht
7. Lekarz weterynarii:        Jerzy Deluga
    Obsługa medyczna:     

8. Program zawodów

Konkurs nr 1, „open”, Pony Games, Dzieci na Kucach z Rodzicami
Konkurs nr 2, „open”, mini LL, dwufazowy, wys. 60/70 cm (art. 274.5.2)
Konkurs nr 3, „open”, kl. LL, zwykły, wys. 80 cm (art.238.2.1)
Konkurs nr 4, kl. L, mini Derby (30% przeszkody naturalne), wys. 100 cm, (art. 277) - rozgrywany na placu konkursowym, przeszkody nie są straszne 😉
Konkurs nr 5, kl. P, „Rock&Roll”, szybkości, wys. 110 cm (art. 239)
Konkurs nr 6, kl. N, dwufazowy (zwykły, szybkości), wys. 120 cm, (art. 274.5.5)
Konkurs nr 7, kl. C, „sześciu barier” (art. 262.4)

Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.adkonie.pl, www.swiatskokow.pl, www.horseplanet.pl, www.skj.beckersport.pl, www.beckersport.pl, oraz www.swiatkoni.pl

9.  Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje
      dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Osoby bez licencji (niezarejestrowane),
      w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW
      oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
      Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz
      z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.
10. W przypadku koni w konkursach „open” – wymagany jest minimum paszport urzędowy
      z aktualnymi szczepieniami.
11. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2014:
      - koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia
        z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 4 pkt. 3),
      - w tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami - jest 
        dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym
        konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas
        przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 4).
12. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
      dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

13. Opłaty:
      - Wpisowe: 100 PLN / koń.
      - Startowe: L – 20 PLN, P – 30 PLN, N – 35 PLN, C – 40 PLN
    - Zgłoszenia po terminie – 50 zł. od konia
    - Opłata za boks – 80 zł.
    - zgodne z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut
        przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata
        manipulacyjna w wysokości 30 PLN,
    - Zamawiający boks zobowiązany jest do zapłaty również w przypadku niewykorzystania
  boksu, chyba że rezygnacja nastąpiła przed upływem terminu zgłoszeń.
    - Zawodnik, który zgłosi się do konkursów, będzie zapisany na listy startowe i nie przyjedzie
  jest zobowiązany do opłaty wpisowej, chyba że rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem
  pierwszego dnia zawodów.
- Opłata startowa będzie zwracana wyłącznie w uzasadnionych przypadkach np.: w przypadku
  potwierdzonych kontuzji konia lub zawodnika.
- Boksy będą przygotowane dzień przed zawodami od godz. 15.00
  Liczba pomieszczeń dla koni jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
- Opłaty za udział w zawodach - w biurze zawodów
  Paszę należy przywieźć własną. PROSIMY ZABRAĆ POJEMNIKI NA KARMIENIE i POJENIE
  Każdy dodatkowy dzień pobytu 70 zł od konia
- W ramach opłaty za boks Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia – słoma 1 kostka 10 zł , siano jedna kostka – 15 zł . 

14. Nagrody:
- flots (min. 25%) i nagrody rzeczowe w konkursach 1, 2 i 3.
- flots (min. 25%), nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach:
  Nr 4, klasa L: 400 – 200 – 100 PLN
  Nr 5, klasa P: 650 – 350 – 250 – 150 – 100 PLN
  Nr 6, klasa N: 800 – 550 – 350 – 200 – 100 PLN
  Nr 7, klasa C: 1000 – 700 – 400 – 300 – 200 PLN
  Liczba nagradzanych może ulec zmianie w zależności od ilości startujących w poszczególnych
  konkursach (1-4 konie – 1 miejsce; 5-8 koni – miejsca 1-2; 9-12 koni – miejsca 1-3, 13-16 koni –
  miejsca 1-4),
  Ogólna pula nagród: minimum 20.000 PLN.

15. Wstęp na zawody bezpłatny. Katering – bar na terenie zawodów.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
      powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
18. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.

ZAPRASZAMY NA PIKNIK, towarzyszący zawodom !!!!


KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
[size=10pt][size=10pt]ZAPRASZAMY[/size][/size]


[size=10pt][size=10pt]
KADYNY CUP
[/size][/size]
[size=10pt]
ZAWODY TOWARZYSKIE/PARKUR OTWARTY
[/size]
4 Październik 2014r.


[center]miejsce zawodów: Parkur byłej Stadniny Koni w Kadynach[/center]

PROGRAM:
10😲0  rozpoczęcie zawodów

konkursy

-"MINI LL" (do 60cm)
-"LL" (do 80cm)
-"L" (do 100cm)
-"HORSE GAMES"


więcej informacji i zapisy:
514637073
konie.kadyny@wp.pl
Woj. śląskie, Pielgrzymowice (k. Cieszyna)

Zapraszamy na I Amatorskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody.

Zawody odbędą się 21.09.2014 w stajni KJ Simona w Pielgrzymowicach.
Rozpoczęcie zawodów planujemy na godzinę 11😲0

Konkursy :
1. 40-50cm na czas
2. 60cm z jokerem
3. 80cm zwykły
4. do 100cm
5. potęga skoku (przy zgłoszeniu się min. 5 par)

Sprawy techniczne :
Rozprężalnia : podłoże trawiaste
Parkur: podłoże piaskowe
Nagrody rzeczowe i puchary do 3 miejsca, 4 miejsce flo. W potędze skoku nagroda rzeczowa tylko za pierwsze miejsce.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców do wzięcia udziału w zawodach.
Sprawdzanie paszportów koni od godziny 9😲0

Regulamin :
Strój jeźdźca : białe/kremowe bryczesy, biała koszula, mile widziany frak. Obowiązkowy kask lub toczek, obuwie przeznaczone do jazdy konnej z obcasem.
Nie dopuszczone będą konie kontuzjowane, z widoczną kulawizną a także konie poniżej 3 roku życia.
W potędze skoku mogą brać udział konie które ukończyły 4 lata.
Wprowadzenie psa na teren zawodów zakazane.

Wpisowe od pary 40zł w tym 3 przejazdy + bon na posiłek.
Każdy kolejny przejazd płatny 10zł.
Koń w dniu zawodów może starować maksymalnie 5 razy, konie poniżej 4 roku życia 4 razy.
Zgłoszenia przyjmujemy do 18.09.2014r
Kontakt : 609 955 132 lub 515 394 254 oraz laurapo@vp.pl

Dalsze informacje będą aktualizowane w najbliższym czasie
Aby odpisać w tym wątku, Zaloguj się