WAŻNE! ARABY petycja PRZECIW ODWOŁANIU A.Stojanowskiej, J.Białoboka i M.Treli

asds   Life goes on...
25 lutego 2016 14:50
NIK o stadninach koni w Polsce:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stadninach-koni.html

Państwowe stadniny nie posiadają przejrzystych procedur sprzedaży koni, w efekcie czego ich wartość rynkowa jest często zaniżana na rzecz kupujących, a sprzedażą zajmują się nieupoważnione osoby. W pogoni za zyskami jedna ze stadnin sprzedała nielegalnemu pośrednikowi zdrowe konie na rzeź. Większość stadnin nie dbała o stan techniczny budynków, w tym także stajni. Ponadto wystąpiły przypadki niezapewnienia odpowiednich warunków weterynaryjnych, które są wymagane przy hodowli koni.
W osiemnastu państwowych stadninach na początku 2013 r. hodowano prawie trzy tysiące koni. Nadzorowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych spółki hodowli koni koncentrują swą działalność na utrzymywaniu stad ogierów (SO), które udostępniają hodowcom oraz na prowadzeniu hodowli w celu ochrony i doskonalenia najcenniejszego materiału genetycznego ras - czystych i półkrwi - dla potrzeb hodowli krajowej, a także na zachowaniu ras rodzimych. Hodowle prywatne nie mogą zagwarantować realizacji tych zadań, gdyż za bardzo są uzależnione od koniunktury na rynku.

Najważniejsze stwierdzone nieprawidłowości:

Agencja Nieruchomości Rolnych nie prowadziła analizy ekonomicznej opłacalności hodowli koni, wskutek czego nie wiedziała jakie są  rzeczywiste koszty takiej działalności. Okazało się, że ANR, która odpowiada za ochronę i zapewnienie ciągłości gatunku najcenniejszych ras koni w Polsce,  nie wiedziała nawet czy działalność związana z hodowlą koni przynosi zyski, czy straty. Dopiero kontrolerzy NIK ustalili, że zaledwie w ciągu dwóch lat (lata 2011-2012) hodowla koni przyniosła stadninom straty w wysokości aż 18 milionów złotych. Przy czym straty  te poniosły wszystkie skontrolowane stadniny. Wynikały one przede wszystkim z utrzymywania zbyt dużej liczby koni w stadzie obrotowym (konie bez kwalifikacji do rozrodu, przeznaczone do rekreacji, sprzedaży hodowcom lub na rzeź), z ograniczonych możliwości sprzedaży koni oraz ze zmniejszonego zapotrzebowania na usługi ogierów do celów rozpłodowych.

Nie przestrzegano procedur związanych z wyceną i sprzedażą koni, przez co stadniny ponosiły straty. Trzynaście spółek objętych kontrolą w latach 2011-2013 (I półrocze) sprzedało ogółem 1251 koni. Najniższą średnią cenę za rasowego konia uzyskała SK Krasne - 2,6 tys. zł (I półrocze 2013 r.), a najwyższą średnią cenę SK Janów Podlaski - 43 tys. zł (2011 r.). W stadninach jednakże brakowało przejrzystych procedur, w efekcie pracownicy spółek w dowolny sposób wyceniali i sprzedawali konie. Przykłady:

w Stadninie Koni Walewice sprzedano konie nielegalnemu pośrednikowi. W spółce tej ceny koni ustalano głównie w oparciu o względy ekonomiczne, a nie hodowlane. Skutkiem takiego podejścia była sprzedaż nielegalnemu pośrednikowi zdrowych koni, z których większość trafiła na rzeź. (Pośrednik za  36 koni zapłacił 82 tys. zł. 27 zwierząt przeznaczył na rzeź, a za ich mięso dostał 129  tys. zł.). NIK powiadomiła o tej sprawie właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez pośrednika.
trzy stadniny  (SO Starogard Gdański, SK Golejewko, SK Walewice) nie posiadały metod wyceny koni, a trzy inne (SK Janów Podlaski, SO Łąck, SK Prudnik) nie przestrzegały przyjętych regulacji w tym zakresie. W konsekwencji wartość księgowa koni została zaniżona o blisko 6 mln zł.
w trzech stadninach (SK Walewice, SO Starogard Gdański, SK Liski) sprzedano 17 koni ze stada podstawowego (głównie klacze matki i ogiery do rozrodu) bez wcześniejszej zgody Agencji Nieruchomości Rolnych
w dwóch stadninach (SK Walewice, SO Książ) nie przestrzegano obowiązujących wewnętrznych zasad sprzedaży koni. W rezultacie do klientów kierowano nieaktualną i niepełną ofertę sprzedażową, tym samym cena koni nie podlegała rynkowej weryfikacji. W dodatku nie egzekwowano należności od nabywcy koni.
w jednej stadninie (SK Liski) nieupoważnione osoby podpisały umowy sprzedaży 35 koni.                   
Część stadnin nie przestrzegała warunków weterynaryjnych wymaganych przy hodowli koni. Chodzi o utrzymanie i przewóz koni, magazynowanie siana, wyposażenie w maty dezynfekcyjne w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych wśród zwierząt. (Np. w SK Walewice konie przeznaczone do sprzedaży trzymano całą dobę na pastwisku). W trzech stadninach (SK Krasne, SO Starogard Gdański, SO Książ) nierzetelnie prowadzono dokumentację weterynaryjną, w której nie zamieszczano m.in. informacji dotyczących godzin wykonywanych zabiegów i podawania leków.

Nieprawidłowości związane z prowadzeniem pensjonatów dla koni i dzierżawą koni własnych. W prawie połowie spółek (6 z 13) zaniżano stawki za przechowywanie koni, co więcej nie dochodzono później należności z tego tytułu. W efekcie spółki straciły przychody w wysokości ok. 23 tys. zł. Ponadto trzy stadniny nie opracowały zasad dzierżawy koni oraz egzekwowania należności z tego tytułu (nie podjęto działań windykacyjnych na kwotę 21,5 tys. zł.). W dwóch stadninach dopuszczono do zawierania kolejnych umów dzierżawy koni w sytuacji, gdy wcześniejsze zaległości nie zostały uregulowane przez dzierżawców.

Zły stan techniczny budynków w prawie wszystkich stadninach. W spółkach nie przeprowadzano okresowych kontroli stanu technicznego budynków, nie dokonywano niezbędnych napraw, w konsekwencji budynki ulegały stopniowej degradacji. Szczegółowe oględziny 88 budynków wykazały, że część z nich  groziła zawaleniem, inne miały zniszczone pokrycie dachu, uszkodzone instalacje odgromowe, zdewastowane wnętrza oraz uszkodzone posadzki i tynki. Niektóre stajnie miały pęknięte i zawilgocone ściany przez co tworzył się na nich grzyb.

Nieprawidłowości związane z gospodarowaniem nieruchomościami zarządzanymi przez stadniny koni. Spółki udostępniały mieszkania pracownikom i osobom postronnym bez pisemnych umów, często po preferencyjnych cenach, a nawet bezpłatnie. W efekcie trzy stadniny straciły na tym 88 tys. zł. Przykładowo w SK Walewice prezes zarządu (od października 2012 r. do maja 2013 r.) korzystał z noclegu w jednym z apartamentów Pałacu Walewickiego. Płacił 20 zł za dobę, podczas gdy nocleg w tym apartamencie w ofercie turystycznej kosztował od 300 do 400 zł.

Wnioski:

Do zarządców stadnin:

o uporządkowanie zasad utrzymania, wyceny i sprzedaży koni oraz zwiększenie efektywności prowadzonych hodowli koni;
Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

o aktualizację wykazu spółek hodowli koni w stosownym rozporządzeniu;
o monitorowanie zmian strukturalnych zachodzących w spółkach hodowli koni;
Do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych:

o opracowanie docelowej koncepcji funkcjonowania państwowych stadnin,  tak by hodowle gwarantowały efektywną selekcję koni z zachowaniem wymaganej bazy genetycznej najcenniejszych linii wybranych ras;
o rozważenie restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej stadnin koni, które  przynoszą straty.Dokumenty do pobrania w linku.
[quote author=s.heykowski link=topic=99140.msg2502347#msg2502347 date=1456355726]
[quote author=titina link=topic=99140.msg2502334#msg2502334 date=1456354415]
czy jest ktoś w naszym środowisku, kto by poprowadził merytorycznie taką sprawę ?


Sprawa jest nie do wygrania. Prezes ANR może odwołać zarząd spółki w dowolnym czasie, z dnia na dzień , bez podania powodów, nawet jeśli miał bardzo dobre wyniki. Takie jest   niestety nasze prawo.
[/quote]

Ale czy może obsadzić na tym stanowisku - pamiętajmy, że to zarząd! prezesi największych stadnin- osoby całkowicie niekompetentne, czego nie można zinterpretować inaczej jak tylko: celowe, z premedytacją działanie na szkodę zarządzanej spółki ?
Jeśli spółka jest przypadkiem własnością Skarbu Państwa, to on działa na naszą szkodę, wszystkich podatników i następnych pokoleń. Na szkodę państwa.

Do tego mamy tu kwestię dziedzictwa narodowego... !

Dymisja nie tylko prezesa ANR, ale i dyrektora zespołu nadzoru właścicielskiego ANR byłaby mile widziana... obaj kompromitują rząd Polski i swoją partię

[/quote]

OK, ale żaden raport NIK nie usprawiedliwia nagłej, niezapowiedzianej zmiany fachowców na AMATORÓW
asds   Life goes on...
25 lutego 2016 15:22
Wrzuciłam informacyjnie raport. Szczerze to widzę duże rozbieżności pomiędzy tym co pisze a co jest. Raport widać że nie był wg. mnie konsultowany z kimś z branży, o cyzm świadczy np. punkt minusowy za przebywanie koni całą dobę na pastwisku.

W tvn24 za chwilę będzie pani rzecznik premiera wypowiadała sie nt. sadnin. Chyba, że już było a teraz tylko wzmianka o tym będzie.
Cytat: asds Dzisiaj o 16:22:58
Wrzuciłam informacyjnie raport. Szczerze to widzę duże rozbieżności pomiędzy tym co pisze a co jest. Raport widać że nie był wg. mnie konsultowany z kimś z branży, o cyzm świadczy np. punkt minusowy za przebywanie koni całą dobę na pastwisku.


*edit - to w SK Walewice konie przeznaczone do sprzedaży trzymano całą dobę na pastwisku

Ten punkt nie dotyczy Janowa ani Michałowa
Raport widać że nie był wg. mnie konsultowany z kimś z branży, o cyzm świadczy np. punkt minusowy za przebywanie koni całą dobę na pastwisku.


Dotyczy to konkretnej grupy koni, która miała zostać sprzedana.
NIK sprawdza czy państwowe firmy funkcjonują zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Najpewniej są przepisy, które określają procedurę postępowania z końmi w takiej sytuacji,
żeby nie doszło do rozprzestrzeniania się ewentualnych chorób w miejscach gdzie konie pojadą.
ok - mogłam nie zauważyć tych zmian w ustawie o wyścigach, tylko pobieżnie ją przejrzałam, idąc spać🙂
do Pani dziennikarki napisałam co mogłam. może się przyda.

jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko nowym prezesom w Janowie i Michałowie, może są wspaniałymi ludźmi, może okazaliby się znakomici na tych stanowiskach, może hodowla rozkwitłaby jeszcze bardziej - ale "może" uważam za zbyt duże ryzyko.

interesuje mnie również tryb wyboru nowych prezesów stadnin - mianowanie przez ANR? przetarg? dlaczego jako warunków nie określono doświadczenia w hodowli (i to najlepiej tej konkretnej rasy koni czystej krwi arabskiej)? dlaczego nie powołano na prezesów kogoś z dotychczasowych pracowników stadniny, tylko osoby całkowicie z zewnątrz?

podobnie dlaczego powody zwolnień są podawane "grupowo"? Michałowa nie dotyczy sprawa Pianissimy (jakkolwiek dotarcie do kliniki w 4h od powstania objawów uważam za naprawdę niezły czas i nie zgadzam się, że to czyjakolwiek wina). Podobnie kontrole NIK nie wykazały nic w Michałowie. Jakie są powody odwołania P. Stojanowskiej, o których ANR nie wspomniał?

dlaczego ANR, który przecież sprawuje kontrolę i jest nominalnym właścicielem tych stadnin, nie nakazał zmian w umowach dzierżawy, skoro uznano je za nieprawidłowe? To samo dotyczy zarodków. To prędzej z takich powodów powinno się wyrzucić kogoś z ANR, a nie ze stadnin.

i wreszcie, dlaczego zwolnienia akurat w tych stadninach? jeśli chodzi o nieprawidłowości, to było ich znacznie więcej w innych (np. wspomnianych Walewicach). jeżeli zaś chodzi o dzierżawy, to tak samo dotyczyły również innych stadnin, np. Białki, tam zaś nikogo nie zwolniono (obym nie zapeszyła).
asds   Life goes on...
25 lutego 2016 16:03
fortuna

W Białce też już podobno dyrektor wymieniony - i to wcześniej jak w Michałowie czy Janowie. Na razie odwołano najbliższy przetarg, ale tez się dziwię czemu nie ma więcej info?
jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko nowym prezesom w Janowie i Michałowie, może są wspaniałymi ludźmi, może okazaliby się znakomici na tych stanowiskach, może hodowla rozkwitłaby jeszcze bardziej - ale "może" uważam za zbyt duże ryzyko.


Naprawde wierzysz, że jakiś tam p. S może ułożyć lepszy plan stanówki niż p. Trela ? że parę dni po urodzeniu źrebięcia potrafi je ocenić i zadecydować, czy powtórzyć kojarzenie, czy szukać innego ogiera? Na przykład jakiego ? Że wie, który ogier coś tam poprawi a coś tam może zepsuć ? Że wie jakie są efekty takiego inbredu, a jakie innego ? Że będzie wiedział jakie mają ogiery w Athbah Stud, jakie w Al. Shaqab, co mogą wnieść i z jakich warto skorzystać ? A jak tam nie mają to gdzie ich szukać? Co sprzedać, co wydzierżawić, co zostawić ? Co na tor, co na pokazy? Że sobie przeczyta "Naukę hodowania arabów w weekend" i się wszystkiego w miesiąc nauczy? Takie "może" to strzelanie polskiej hodowli w łeb i nic więcej.

I dajcie już sobie raz na zawsze spokój z raportami NIK sprzed lat, z bzdurnymi artykułami na temat katastrofy stadnin z tego samego czasu itp. To wszystko powstało na zamówienie p. ministra Sawickiego, który chciał likwidować stadniny. Najnowszy raport finansowy za 2014 rok (za 2015 jeszcze nie ma) brzmi tak:

Stadniny Koni i Stada Ogierów

       Prowadząc wstępną analizę porównawczą w sektorze Spółek Hodowli Koni należy zauważyć, że uzyskany w 2014 łączny wynik finansowy netto na poziomie (+) 9 766,4 tys.zł jest znacznie wyższy od uzyskanego w poprzednim roku = (+) 7 086,3 tys. zł – wzrost o 37,8%.

Strata została odnotowana w 1 przedsiębiorstwie – SO Starogard Gdański Sp. z o.o. i wyniosła (-) 598,0 tys.zł.

Przychody ogółem w grupie spółek hodowli koni wyniosły 221 429,2 tys.zł, natomiast koszty ogółem osiągnęły poziom 211 662,8 tys.zł.

[quote author=fortuna link=topic=99140.msg2502649#msg2502649 date=1456414711]
jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko nowym prezesom w Janowie i Michałowie, może są wspaniałymi ludźmi, może okazaliby się znakomici na tych stanowiskach, może hodowla rozkwitłaby jeszcze bardziej - ale "może" uważam za zbyt duże ryzyko.


Naprawde wierzysz, że jakiś tam p. S może ułożyć lepszy plan stanówki niż p. Trela ? że parę dni po urodzeniu źrebięcia potrafi je ocenić i zadecydować, czy powtórzyć kojarzenie, czy szukać innego ogiera? Na przykład jakiego ? Że wie, który ogier coś tam poprawi a coś tam może zepsuć ? Że wie jakie są efekty takiego inbredu, a jakie innego ? Że będzie wiedział jakie mają ogiery w Athbah Stud, jakie w Al. Shaqab, co mogą wnieść i z jakich warto skorzystać ? A jak tam nie mają to gdzie ich szukać? Co sprzedać, co wydzierżawić, co zostawić ? Co na tor, co na pokazy? Że sobie przeczyta "Naukę hodowania arabów w weekend" i się wszystkiego w miesiąc nauczy? Takie "może" to strzelanie polskiej hodowli w łeb i nic więcej.

[/quote]

ależ skąd, ja osobiście nie wierzę absolutnie - jak wspomniałam, dla mnie takie "może" to jest za wielkie ryzyko. jednocześnie niewierząc, nie mówię, ze to niemożliwe - są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom. tym niemniej dla mnie ważniejsze jest, jak to się stało, że na takich stanowiskach znalazły się na zastępstwo osoby bez większego doświadczenia.
Oto co miał do powiedzenia minister Jurgiel. Przyznam, że mnie zagotowało  :bum:
http://natemat.pl/172541,posel-szczerba-anr-dziala-na-szkode-stadnin-nie-odpuscimy-tego
Zaraz w TVN 24 w Tak jest rozmowa z Danielem Olbrychskim
safie   Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym termin
25 lutego 2016 17:27
Oto co miał do powiedzenia minister Jurgiel. Przyznam, że mnie zagotowało  :bum:
http://natemat.pl/172541,posel-szczerba-anr-dziala-na-szkode-stadnin-nie-odpuscimy-tego


Niech ktoś go nauczy czytać ....  😵 😵
Oto co miał do powiedzenia minister Jurgiel. Przyznam, że mnie zagotowało  :bum:
http://natemat.pl/172541,posel-szczerba-anr-dziala-na-szkode-stadnin-nie-odpuscimy-tegoCo za @#$^&*(  👿  !  W Janowie i Michałowie prezesi muszą od razu znać się na każdej rodzinie żeńskiej i męskiej, potomstwie, kontaktach międzynarodowych itp. Taki eksperyment z zamianą fachowców na " świeżynki" możne sobie Pis przeprowadzić w jakiejś małej stajence zza stodoły, ale nie w staninach na poziomie światowym  🤦


Swoją drogą myślicie że jest jakaś nadzieja na przywrócenie dawnych prezesów na stanowiska?  😡
obejrzałam właśnie rozmowę w tvn24.. to jest po prostu kpina.. miałam ochotę pie****ć w monitor z tej bezsilności .. co za durny PiSior, te argumentu są po prostu śmieszne.. "śmierć klaczy wartej 3 mln euro przez to że prezes wyjechał w tym czasie w prywatnej sprawie.." tego sie już nie da słuchać, czytać ani oglądać.. niech tylko te manifestacje cokolwiek dobrego przyniosą .. nie mogę być na miejscu ale mam nadzieje że uzbiera się wiele ludzi i że jeszcze coś da się zrobić..
Feniksowa czytałam wywiad z M. Trelą i nawet jak by zdarzył się cud i postanowiliby ich przywrócić, to on nie przyjął by ponownie tej posady, bo nie jest małym chłopcem, żeby dać się tak traktować - i ja się mu nie dziwię, trzeba mieć swój honor.
Olbrychskiego słuchałam- no starał się facet...


edit: pomyłka przy nicku
larabarson  no właśnie... to już jeden cios w plecy mamy. Teraz drugi.  Pis wykazał się  na razie tylko ignorancją i totalnym brakiem szacunku dla ludzi. Bezsilność  😵
I dyrektor Bialobok zapewne też tak postąpi ...i co teraz ?
Nie wiem jak się cala ta sprawa zakończy ale...ja skromnie uważam że pomimo tej zawierucxhy powinni wrócić na stanowiska ...bo cały świat w tej chwili walczy spora część Polski i powinni mieć też tego świadomość, poza tym są jeszcze konie i to one są najważniejsze...
P.s. Przerabiałam coś takiego na własnym podwórku dyrektor przyszedł wręczył papier mojemu szefowi że nie już z nami pracuje ( przy tym go oczernil ) i my jak lwy walczyliśmy w sądach , komisjach , gazetach  i dostaliśmy za to po dupie od dyrektora .... szef został przywrócony ....po czym za miesiąc odszedł z własnej woli i ...poczuliśmy wtedy że ...nie warto za kogoś głowy nadstawiać ...
No z całym szacunkiem, ale jak dla mnie to odmowa powtórnego przyjęcia stanowisk byłaby zachowaniem godnym małych chłopców... To byłoby takie obrażenie się na świat. Tylko na kogo właściwie? Na konie, które im nic nie zrobiły? Na ludzi, koniarzy, którzy teraz stoją za nimi murem i bronią ich jak lwy? Chyba jedynie politycy winni, a ci o niczym innym nie marzą jak o takiej odmowie. Zaoferowanie powtórnego objęcia przez nich stanowisk, świadczyłoby o triumfie ludzi, którzy za nimi stoją, a tym samym nich samych. A gdyby tego odmówili, to osobiście bym się czuła tak, jak gdyby mi przyłożyli w twarz.
Na razie nie ma o czym gadać "przyjęliby czy nie przyjęli" bo do zakończenia sprawy jeszcze daleko. Pis jest z siebie dumny, ze swoich zmian i w tym momencie ani myśli o dopuszczeniu w ogóle takiej opcji.  🤬

Swoją drogą nie dziwię się Panu Treli bo został bez słowa wyrzucony po 38 latach pracy i może czuć się urażony, ale rzeczywiście są jeszcze konie, które zasługują na najlepszych specjalistów.  🏇
zulu   późne rokokoko
25 lutego 2016 18:39
O nowej PANI PREZES:
http://www.strefaagro.echodnia.eu/artykul/zobacz-kim-jest-nowa-szefowa-stadniny-w-michalowie


Cała (!) wypowiedź nowej pani prezes:
"Poradzę sobie na stanowisku szefa stadniny w Michałowie. Zapewniam, że będę kontynuowała dzieło poprzednika. Ciężar, jaki nie się ze sobą pełnienie obowiązków prezesa ze względu na wielką renomę stadniny, nie będzie mi przeszkadzać"

Niestety, nie poradzi sobie.
1) Jej brak doświadczenia życiowego i pokory widać już w tej wypowiedzi. "Renoma stadniny nie będzie mi przeszkadzać". Hospody pomiłuj. Oczywiście, że będzie ci przeszkadzać, kobieto. Tylko nie byłaś nigdy w takiej sytuacji (jesteś za młoda) więc nie wiesz co mówisz. Nawet jeśli podporządkujesz sobie całą stadninę, to klientów i międzynarodowych jurorów nie oczarujesz, bo nie masz zasług. Niestety, od pogardliwych spojrzeń i komentarzy się nie uwolnisz. Będziesz chciała za wszelką cenę udowodnić, że dajesz radę, że potrafisz - więc przyjdą mniejsze i większe wpadki. Zostaniesz zapamiętana jako "ta dziewczynka" za czasów której średnia cena konia z Michałowa spadła o kilkadziesiąt procent.
2) Jej brak doświadczenia i osiągnieć w hodowli jest równie dojmujący. Z dwóch roczników w Ewex Arabians (w sumie siedem koni, och  :zemdlal🙂 tylko jedna klacz nie została jeszcze sprzedana. Jesteś urzędnikiem, nie hodowcą.

Żal mi tej babki, bo myśli że dużo może, a na początek masztalerze dadzą jej szkołę (również dlatego, że jest kobietą), a potem będzie płakać mniej po kryjomu.

Co do pana "konie-to-moja-nowa-pasja" Skomorowskiego, to, no cóż. Pan twierdzi, że z zawodu jest dyrektorem, to sobie poradzi i że "sukces zależy od całej organizacji, nie tylko od prezesa". Naturalnie, że oczywiście! Gratuluję podręcznikowej wiedzy prosto ze studiów MBA. Podobnie jest przecież w przypadku zespołów operacyjnych, sukces zależy od lekarzy, pięlegniarek, anestezjologa... no całego zespołu. Tylko dlaczego nie chciałabym, żeby operował mnie dyrektor finansowy, który właśnie odkrył, że chirurgia to jego nowa pasja?

Wybitny specjalista i wizjoner może być tez dobrym menedżerem - wtedy to skarb. W drugą stronę nie udaje się nigdy, z bardzo prostego powodu: brak wizji. Reszta jest już tylko prostą konsekwencją tego faktu.

Dawno, DAWNO, nic mnie tak nie ruszyło jak to bezwstydne zawłaszczenie polskiego dobra narodowego, jakim są nasze araby, w imię prywatnych interesów prywatnych hodowców. O tempora, o mores.
Feniksowa czytałam wywiad z M. Trelą i nawet jak by zdarzył się cud i postanowiliby ich przywrócić, to on nie przyjął by ponownie tej posady, bo nie jest małym chłopcem, żeby dać się tak traktować - i ja się mu nie dziwię, trzeba mieć swój honor.
Olbrychskiego słuchałam- no starał się facet...


edit: pomyłka przy nicku


To chyba ten wywiad?
http://www.polskatimes.pl/opinie/wywiady/a/marek-trela-janow-i-hodowla-koni-to-perly-po-ktore-ktos-chce-siegnac,9437742/
Poczuli zażenowanie że w Polsce się hołubi Araby, więc teraz patriotycznie poprzerabiają je na koniki polskie... Tak, wiem. Śmieszne by było gdyby się nie zdarzyło.
Po raz pierwszy od dawna widziałam fragment Wiadomości TVP1. Czego sie z nich odiwedziałam?
1. Że dzisiaj w niektórych ośrodkach nie odbyły sie egzaminy na prawo jazdy bo PO 1,5 roku temu napisało ustawę i jej nie opublikowało przez co biedny PiS musiał ja zmienić bo oczywiście była zła.
2. Że prezes miał rację że odwołał prezesów Janowa i Michałowa, i to nic że nowi się znają bo dokoptuję się im dodatkowych ludzi fachowców i będzie gites. W końcu Prezes ma jescze dużo znajomych.
Tym sposobem jednego człowieka który miał wiedzę, doświadczenie i wyniki zastąpi się dwoma zaufanymi Prezesa którzy też chcą uszczknąć z bogatego stołu. Oto Polska właśnie.
Płakać się chce
zulu fajnie to opisałaś  :kwiatek: Tylko mi w przeciwieństwie do Ciebie wcale jej nie żal  😤 Nadęta, arogancka dziewucha.
bardzo przeciętny materiał hodowlany
Że prezes miał rację że odwołał prezesów Janowa i Michałowa, i to nic że nowi się znają bo dokoptuję się im dodatkowych ludzi fachowców i będzie gites. W końcu Prezes ma jescze dużo znajomych.

O to właśnie chodziło. Żeby się nowi nie znali a dodatkowo dobrani fachowcy mogli sobie tam pogrzebać tak, jak im pasuje. Szczery aż do bólu.


szef został przywrócony ....po czym za miesiąc odszedł z własnej woli i ...poczuliśmy wtedy że ...nie warto za kogoś głowy nadstawiać ...

A nie myślisz o tym, że może został do tego zmuszony w bardziej subtelny sposób? 😉

Tak czy siak...
[quote="Marek Trela"]Natomiast nie mam nadziei, ponieważ ciężko jest drugi raz wejść do tej samej wody. Poza tym przecież nie można powiedzieć, że się nic nie stało, prawda? Ja nie jestem nastolatkiem, którego można przesuwać z miejsca na miejsce. Ja mam jakąś pozycję w świecie hodowli koni i nie zamierzam jej narażać.[/quote]

To dla kogo i po co my tak naprawdę walczymy? Jaki jest teraz sens tych protestów? 🙁
Aby odpisać w tym wątku, Zaloguj się