Zawody SO Starogard Gdański

Stwierdziłam, ze nie warto pchać się do Trójmiejskiego wątku, a tu będzie akurat na propozycje, komentarze i zdjęcia po zawodach.

Póki co - MAJÓWKA


[quote]
P R O P O Z Y C J E

Zawodów Regionalnych
w Skokach przez przeszkody
STAROGARDZKA MAJÓWKA JEŹDZIECKA  2009

GILLMET CUP 2009 II edycja


1. Termin zawodów: 01- 03.05.2009 r.
2. Miejsce zawodów: hipodrom trawiasty Stada Ogierów w Starogardzie Gdańskim.
3. Organizator zawodów: Klub Jeździecki „Stado Ogierów”, Stado Ogierów w Łącku          Sp. z o.o., Stado w Starogardzie Gdańskim.
4. Zgłoszenia: termin do 01.05.2008 r. na adres KJ Stado Ogierów, ul. Mickiewicza 13A,
83-200 Starogard Gdański, tel. 0-58 562 40 01, fax.: 0-58 562 78 39, e-mail:
stado_og@wp.pl
Zgłoszenia po terminie – podwójna opłata.
5. Obowiązkowa aktualna dokumentacja zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych wydarzeń.
8. Kierownik zawodów: Przemysław Boleski
9. Osoby oficjalne:
§ Sędzia Główny: Zbigniew Witkowski
§ Wolentariat: Olena Pilkiewicz
§ Gospodarz toru: Janusz Wejer
§ Powiatowy lekarz weterynarii: Janusz Babiński
§ Lekarz weterynarii: Janusz Babiński
§ Sekretariat zawodów Helena Cichorowska, Janusz Kudryński
10. Sprawy organizacyjne: Waldemar Pilkiewicz, Sylwia Babińska

O rezerwacji boksów w stajni decyduje kolejność zgłoszeń poparta wpłatą na konto

BGŻ S.A.   12 2030 0045 1110 0000 0121 2680

Liczba boksów w stajni ograniczona około 30

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać faxem - nr 058-5627839 lub e-meilem

OSTATECZNY TERMIN REZERWACJI BOKSÓW ZA POTWIERDZENIEM WPŁATY:  w stajni do 30 KWIETNIA 2009 rok

Pod namiotem termin rezerwacji do 27.04.2009 rok


1) opłaty:
· boks w stajni: 250 PLN
· boks pod namiotem: 160 PLN

za całe zawody tj. od piątku 30.04.09. do niedzieli 03.05.09., w przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu prosimy powiadomić organizatora. Organizator zapewnia ściółkę (słoma) w boksach na pierwszy dzień zawodów.
Warunkiem rezerwacji boksu jest przesłanie faxem w terminie do 30.04.2009 r. potwierdzenia zapłaty.
· wpisowe: 45 zł za każdy dzień zawodów
· startowe: LL – 15 zł, L – 20 zł, P – 25 zł, N – 30 zł, C – 50 zł,

2) Zmiany w zapisach do konkursów po wywieszeniu listy, za zgodą sędziego głównego płatne 20 zł.
3) Organizatorzy zezwalają zawodnikom na umieszczenie reklam swoich sponsorów wg przepisów PZJ.
4) Noclegi dla ekip należy zamawiać we własnym zakresie:
Hotel „Centrum Bowling Club”, tel. 691 729 022, do 1600 058/5626219
Hotel „Hubertus” Starogard – Rokocin 058/5630982
Hotel “Ren” Starogard 058/5625948
Hotel „OSIR” tel. 058/5624005
Hotel „AgroKociewie” tel. o58/5623074
Zajazd „Bachus” tel. 058/5611207
5) Istnieje możliwość podłączenia przyczepy (koniowozu) do prądu. Cena 50 zł za trzy dni trwania zawodów.  Na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będą Państwo korzystali z przyłącza prądu.

11. PROGRAM ZAWODÓW REGIONALNYCH :

01.05.2009 (piątek) godzina 8😲0
konkurs nr 1 LL – dokładności z trafieniem w normę czasu art. 238

konkurs nr 2 L – dokładności z natychmiastową rozgrywką art. 245.3
konkurs nr 3 P – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art. 269.5

konkurs nr 4 N – zwykły art. 238.2.1

konkurs nr 5 C – jeżeli do konkursu przystąpi min. 9 osób     

02.05.2009 (sobota) godzina 9😲0
konkurs nr 6 LL – dokładności z trafieniem w normę czasu art. 238

konkurs nr 7 W – pierwszego kroku do 50 cm minimum 5 uczestników
konkurs nr 8 L –- dwufazowy art. 274.5.1
konkurs nr 9 P* – nocny - szybkości art. 239
konkurs nr 10 N – zwykły art. 238.2.1

konkurs nr 11 dodatkowy** – parcours na oklep na zasadach konkursu zwykłego

konkurs nr 12 C – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art. 269.5 (konkurs zostanie rozegrany przy minimalnej liczbie 9 zawodników)


03.06.2009 (niedziela) godz. 9😲0

konkurs nr 13  LL – dokładności z trafieniem w normę czasu art. 238

konkurs nr 14 W - pierwszego kroku do 50 cm minimum 5 uczestników

konkurs nr 15 L – zwykły art. 238.2.1

konkurs nr 16 P – dwufazowy art. 274.5.1

konkurs nr 17 N  Grand Prix – dwunawrotowy art. 273.2.1

konkurs nr 18 C – szybkości art. 239


* konkurs kl. P nocny odbędzie się koło godziny 22:30 ! przy sztucznym oświetleniu
** konkurs dodatkowy rozegrany będzie na przeszkodach o wysokości do 60 cm, zawodnicy chcący wziąć udział w tym konkursie muszą mieć minimum 3 klasę sportową !

W przerwach między konkursami organizatorzy przewidują różnego typu pokazy,  są one jednak uzależnione  od ilości czasu i długości przerw między poszczególnymi konkursami.

Nagrody:
W konkursach nr 1 i 6, puchary, flot`s oraz nagrody rzeczowe
     I    II    III    IV    V    SUMA
LL    nagrody    flots    puchary    nagrody    nagrody   
L    nagrody flots puchary    nagrody    nagrody   
P x 3    200    100    70              1110
N x 3    300    150    100              1650
N-niedziela    Quad – zostanie wręczony jeźdźcowi, który przez wszystkie dni w konkursach klasy N uzyska sumarycznie najlepszy wynik, w przypadku remisu zostanie rozegrana rozgrywka   

C    100% z pisowego             
Przewidziane również ciekawe nagrody w konkursie dodatkowym.
Uwaga !! godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie, po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń.

Przepisy  Dziecięcych zawodów Jeździeckich w skokach oraz finału Pucharu Polski i finałów Mistrzostw Makroregionalnych i Regionalnych 2009 r


   1. Istnieją trzy kategorie: A, B i C o różnych standardach. Dzieci mogą uczestniczyć w kwalifikacjach na koniach lub kucach we wszystkich trzech kategoriach.
   2. Każda kategoria składa się z dwóch konkursów przeprowadzanych na różnych parkurach ustawionych przez projektanta desygnowanego przez PZJ.
   3. Każdy z dwóch konkursów składa się z dwóch nawrotów. W przypadku równej liczby punktów karnych po dwóch nawrotach, decydujący jest czas drugiego nawrotu. Oba nawroty musza być przeprowadzone tego samego dnia.
   4. Pełen konkurs składa się z czterech nawrotów. Ostatecznie miejsce każdego uczestnika zależy od łącznej liczby punktów karnych oraz łącznego czasu z dwóch ostatnich nawrotów każdego z dwóch konkursów. Jeśli łączny czas jest równy, decyduje czas drugiego nawrotu z drugiego konkursuUczestnictwo

Kategoria A - dla dzieci z większym doświadczeniem-wiek od początku roku, w którym dziecko kończy 12 lat do końca roku, w którym kończy 14 lat.

Kategoria B - dla mniej doświadczonych   wiek  12-14 lat

Kategoria C -  jak kategoria B  dla dzieci  najmniej    doświadczonych  wiek 12-14 lat
Trasa


   1. Trasa pierwszego nawrotu w każdym konkursie zawiera od 10 do 12 przeszkód, w tym dwie dwuczłonowe lub jedną dwuczłonową i jedną trójczłonową , mogą być użyte rowy z wodą.
   2. Trasa drugiego nawrotu w każdym konkursie zawiera od 8 do 10 przeszkód, w tym jedną dwuczłonową lub jedną trójczłonową.
   3. Maksymalne wymiary przeszkód dla trzech kategorii: szerokość przeszkód nie może być większa od wysokości o więcej niż 10cm, oprócz triple baru.


     wysokość/szerokość    Triple bar    prędkość
     I nawrót    II nawrót    (szerokość)   
A    1.10m/120cm    1.20m/130m    1.50m    350m/min
B    1.05m/115cm    1.10m/120m    1.30m    325m/min
C    1.00m/110cm    1.00m/110m    -    300m/min
                   


   4. Wielkość placu-90m x 45m dla kat. A i B, 65m x 45m dla kat C. Wymiary placu dotyczą finału Pucharu Polski, które odbędzie się na podłożu trawiastym.

                                                                                                                       

Zatwierdzone przez Komisję Skoków 2009-04-10.

                                                                         Opracował   Adam  Siałkowski                                             


ZAWODY DZIECI O PUCHAR  PZHK odbędą się według przepisów zamieszczonych powyżej  .Prosimy o  przysyłanie zgłoszeń do poszczególnych   kategoriach   A .B.C.

Konkursy dla dzieci będą rozgrywane przed konkursami L.P.N . i  składać się będą z dwóch nawrotów.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie przedstawionego poniżej kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Kodeks Postępowania z Koniem:
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia, transportu.
II. Konie i jeźdźcy musza być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.[/quote]
Suuuuper impreza. Wielka szkoda, ze nie zalapie sie w tym roku.
Rewir, jeśli chcesz coś cytować, musisz użyć opcji "quote" nie "code", wtedy tekst będzie zawijał się prawidłowo 🙂 i proszę, korzystajcie z działającej opcji "zgłoś do moderatora", wtedy precyzyjnie wiem, gdzie uderzyć 😉 /a.
Ktoś   Dum pugnas, victor es...
11 kwietnia 2009 07:51
Aurelia - dzięki.


super,że wreszcie są propozycje zawodów,do których mam straszny sentyment...bo jakby nie było zwodów w Stadzie,to chyba sezon nie byłby otwarty tak na prawdę  😂

szkoda tylko,że nocny konkurs tak późno....raczej marne szanse dla mnie na to,że go pojadę...chociaż moje dziecko to nocny marek i może...może...
Zuziasta   Zakupoholik na odwyku...
11 kwietnia 2009 08:20
Rewir, aurelia  :kwiatek:

My będziemy  😀
Ktoś to pogadaj z dzidzią  🤣  Mam nadzieje że uda Ci się wystartować ten nocny 😉

Ja będę, ale jako widz, mimo że wszyscy namawiają żebym się z Bartkiem na przeszkodach porozbijała  👿
też sie wybieram 🙂 wkońcu jakies zawody 🙂
zapowiada sie bardzo ciekawie
i zapewne bedzie duzoo ludzi 🙂
Zuziasta   Zakupoholik na odwyku...
11 kwietnia 2009 09:05
A kto będzie z aparatem?  :kwiatek:

kasiek to się spotkamy poza sklepem. 🙂
no w sumie dobrze że to w nowym wątku, jakby ktoś miał jakieś pytania odnośnie zawodów to wiadomości można kierować do mnie na priv lub pisać tutaj 🙂
Zapraszamy !!
podpinam sie do pytania zuziastej 🙂

mam nadzieje ze tak bedzie 🙂 wiec pozostało tylko czekac do majówek 🙂 😅
Zuziasta   Zakupoholik na odwyku...
11 kwietnia 2009 09:47
kasiek, zaproponuj szefostwu żeby przyjechać ze sprzętem 😁
raczej nie ma takiej opcji 🙂
1 i 3 wolny od pracy 🙂 (dlatego moge sobie postartowac :P)
poza tym jak ostatio startowałam w stg to był arpav i P. Ania Pudlis
Ja oczywiście też będę się kręcić. I aparat jakiś będę pewnie miała, więc obfoce jak ktoś by chciał.

Właśnie - zapnij się, dasz mi swój aparat to porobie zdjęcia i jeszcze będą normalnej jakości...? :kwiatek:

aurelia nie mogłam zgłosić do moderatora ani zmienić postu bo mi się rozjechała strona, dlatego skorzystałam z opcji "wyślij wiadomość moderatorce". Dziękuję za interwencję 😉
to ja bede chętna na fotki 🙂
Zuziasta   Zakupoholik na odwyku...
11 kwietnia 2009 10:57
Ja też  :kwiatek:
Ktoś   Dum pugnas, victor es...
11 kwietnia 2009 11:17
a ja nie :jogin: bo zawsze buzię na zdjęciu mam otwartą w skoku 🤔wirek:
najwyrazniej potrzebujesz wiecej tlenu 🙂
bo chyba sie nie boisz:P
Strzyga   Życzliwościowy Przodownik Pracy
11 kwietnia 2009 15:43
Jak mnie ktoś tam zawiezie, to mogę być  😎

Edit: znalazła się już dobra duszyczka, która mnie w bagażniku przewiezie, więc zapewne się zjawię. Ogólnie focić będę, jeśli ktoś chciałby zamówić jakieś zdjecia, to na pw, lub gadu: 4188275, ew mejla strzygonimfa(at)o2.pl, dla revoltowiczów atrakcyjne upusty  😎

edit 2: no jeśli Matka startować będzie, to pewnie będę przez całą majówkę.
Zuziasta   Zakupoholik na odwyku...
13 kwietnia 2009 10:06
"za całe zawody tj. od piątku 30.04.09. do niedzieli 03.05.09."
Błąd?
Czy ja nie rozumiem...

piątek 01
sob 02
nie 03
tak, Zuziasta, blad ;-) od 1.05


jak ja bylam to ze stoiskiem bylo Bergo
to ja możę wyjaśnie... 🙂 niektórzy przywożą konie już w czwartek wieczorem i no nie wiem robią wieczorny trening czy spacer, a zawody oczywiście piątek, sobota, niedziela
na wieksze zawody tez sie jedzie w czwartek zeby dac koniom odpocząc od podróży, zrobic trening, wziaśc na  spacer i pokazać nowe miejsce 🙂
aaaaaa 😀  . super.!! kocham startować w Stadzie:P chociaż najczęsciej tam spadam aleeee co tam 😉)

Rewir - oczywiscie ze pozycze Ci aparat .! przynajmniej będą fotkiiii 😉)

hmm ja będę miała 3 konie . Aze, Aure i Landrata 🙂

już nie mogę sie doczekać 😀 . także śmigać będziemy 🙂😉 a Wy co macie zamiar zabrac ?🙂😉

P.S. hmmm tato chciałby numer do kierownika ze Stada.. jeżeli ktoś ma to proszę na PW.. pozdrawiam🙂
No... to już wiadomo 🙂 Fotki zamawiać proszę na pw lub gg 1802528 🏇
MY MY MY MYYYYYY;D zresztą Ty wiesz ;PP

Zuziasta   Zakupoholik na odwyku...
13 kwietnia 2009 18:29
Cimeries, chodziło mi raczej o połączenie piątek-30.04 😉
zapnij sie nie spadaj nie rób nam tego !!

wybieram sie z Indiana Johnsem  i Ingmarem 🙂

mam nadzieje ze poznam reszte voltowiczów 🙂
Kasiek ja również mam nadzieję że poznam kilku nowych voltowiczow :-) hmmm a co Ty będziesz jechać na tych swoich ?.
Cimeries, chodziło mi raczej o połączenie piątek-30.04 😉

ojeju widzisz nawet teraz nie zauważyłam tego błędu  😡 no ale mam nadzieje że wszyscy się domyślą o co chodzi  🙇
eeeejj cena za jeden boks wynosi 250 zł ..  mamy zamiar wziaść 6-8 koni .. więc dobrze że mamy blisko <ok 15-20 km > bo nie będziemy tyle płacić za boksy.! bez przesady .. przesadzili..
Aby odpisać w tym wątku, Zaloguj się