Zawody towarzyskie - propozycje

woj.wielkopolskie
[center]PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW W SKOKACH
Turek 20 września 2014r.[/center]
1. Organizatorzy: Urząd Miasta Turek i Starostwo Powiatowe w Turku, Związek Hodowców Koni
Wielkopolskich Powiatowe Koło Turek
2. Miejsce zawodów: Plac przy Stadionie 1000-lecia, Turek ul. Sportowa
3. Termin zawodów: 20 września 2014r. (sobota)
4. Termin zgłoszeń ostatecznych: do 18 września 2014r. (czwartek)
5. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać Turek)
Listy startowe będą dostępne 19.09. na stronie www.zmierzczas.pl
Dodatkowe informacje: Jarosław Szymoniak tel. kom. 660436795
6. Warunki: parkur i rozprężalnia o podłożu trawiastym.
7. Sędzia główny: Ewa Żuławska
Członkowie komisji sędziowskiej:
Krystyna Rybak – sędzia WZJ
Weronika Filipiak – komisarz zawodów
Gospodarz toru: Jarosław Szymoniak
PROGRAM ZAWODÓW – rozpoczęcie godz. 10.30
 konkurs nr 1 kl. „LL” – konkurs z trafianiem w normę czasu ( rozgrywany na zasadach konkursu
zawodów towarzyskich)
 konkurs nr 2 kl. „L” dwufazowy art.274.5.3 ( rozgrywany na zasadach konkursu zawodów
towarzyskich)
 konkurs nr 3 kl.”P” zwykły art.238.2.1
Nagrody pieniężne: I- 800,- II- 500,- III-300,- IV-200,-V-100,-
 konkurs nr 4 kl.”N” zwykły z „Jokerem” art.269.5
Nagrody pieniężne: I- 2000,- II- 1500,- III- 1000,-
 konkurs nr 5 kl.”C” dokładności art.238.1.2
Nagrody pieniężne: I- 3000,- II- 2000,- III- 1000,-
8.Sprawy Organizacyjne:
-organizator przewiduje dodatkowe atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz zapewnia flo dla koni
-w konkursie nr 1 i 2 przewidziane są nagrody rzeczowe
-startowe do konkursu nr 1 = 30zł; do konkursu nr 2 = 30 zł; do konkursu nr 3 = 40 zł; do konkursu nr 4 =
40 zł.; do konkursu nr 5 = 50 zł.
-zgłoszenia po terminie będą przyjmowane pod warunkiem zapłacenia podwójnej stawki startowego
-odprawa techniczna w dniu zawodów o godz. 9.30
-zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg Przepisów i Regulaminów PZJ
-konie bez ważnych badań i szczepień nie będą wpuszczane na teren zawodów
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie
transportu i pobytu oraz uczestnictwa w zawodach
-organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
-telefon do organizatora: Marcin Klinkiewicz 507-110-923.
Będę za jeśli przed propozycjami będą podawane województwa 🙂
Warmińsko-Mazurskie, na pograniczu z mazowieckim (okolice Nidzicy)

Towarzyskie Zawody W Skokach przez Przeszkody
Napiwoda 27.09.2014 r.

1. Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki ,,Napiwoda”
2. Termin zawodów: 27.09.2014 r.
3. Miejsce: Stajnia Napiwoda
4. Warunki techniczne: Hipodrom 66x40 – piasek
Rozprężalnia - trawiasta
5. Sędzia główny: podany wkrótce
6. Sekretariat: Kinga Pasturska
7. Lekarz wet. Kinga Pasturska
8. Zabezpieczenie medyczne na miejscu
9. Uczestnicy: wszyscy chętni
10. Termin zgłoszeń: 24 września 2014 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać jedynie drogą mailową na adres: klub@napiwoda.pl
11. Boksy będą przygotowane od piątku 26.09.2014 od godz. 17. Organizator zapewnia ściółkę (słoma) w boksach. Ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacja u Pani Kingi Pasturskiej 881328358. Boks 30zł.
12. Program zawodów:

Sobota 27.09.2014 r. rozpoczęcie konkursów około godz.( podana wkrótce)

Konkurs nr 1 Młode Talenty
Konkurs nr 2 kl. Mini LL – na styl
Konkurs nr 3 kl. LL– dwufazowy art. 274.5.1
Konkurs nr 4 kl. L - zwykły art. 238.2.2
Istnieje możliwość rozegrania wyższych konkursów przy zgłoszeniu min. 4 zawodników – prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

Odprawa techniczna godz. podana wkrótce ( po odprawie możliwość obejrzenia parkuru)
13. Dokumentacja klubów, zawodników i koni : paszport konia wraz z aktualnymi szczepieniami, osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach.
14. Opłaty:
- wpisowe 20 zł
- startowe 20 zł
- boks 30 zł
15. Obowiązują przepisy PZJ.
16. NAGRODY:
– flot’s dla wszystkich koni
– puchary za I, II i III miejsce
– nagrody rzeczowe w zależności od hojności sponsorów

17.Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów.
18.Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
19.Impreza nie ma charakteru imprezy masowej- nie będzie karetki pogotowia, ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
20. Dojazd i transport koni na własny koszt.

Zapraszamy ! 🙂 Info na bieżąco na facebooku Stajni Napiwoda.
MAZOWIECKIE WARSZAWA

W stajni Agmaja w tą niedziele są towarzyskie zawody,  na pewno skoki ale co i jak więcej trzeba się dowiedzieć.
Gostytnin Bierzewice. Sobota skoki, niedziela czworoboki. Propozycje na stronie WMZJ.
[font=Verdana]Propozycje zawodów towarzyskich w skokach przez przeszkody
Hubertus
[/font]

Stajnia Sarmacja
Łąki
Gmina Radzymin
Sobota 25.10.2014r.

1. Organizator: Stajnia Sarmacja
2. Termin: Sobota 25.10.2014r
3. Termin zgłoszeń: do czwartku 23.10.2014r.    e-mail: dinfo@tlen.pl
Prosimy o zaznaczenie w przypadku kuca.
4. Miejsce zawodów: Stajnia Sarmacja ; ul.Konika Polnego 6; 05-250 Łąki
Plac konkursowy - piaszczysty 40x50 metrów
Rozprężalnia - trawiasta 40 x 80 metrów
5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz zawodnicy  i konie bez licencji (nie zarejestrowani).
6. Sędzia Główny: rotacja sędziów
7. Program zawodów - od godz. 12.00
Konkurs nr 1, PONY GAMES, OLD BOYS & OLD GIRLS
Konkurs nr 2, mini LL dokładności,  wys.do 60 cm (art.238.2.1),
Konkurs nr 3, LL zwykły z natychmiastową rozgrywka, wys.do 80 cm (art.238.2.1),
Konkurs nr 4, L  dwufazowy (dokładności, zwykły),  wys. 100 cm (art. 274.5.2)
Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów wraz ze wstępnymi listami startowymi opublikowane będą w przeddzień zawodów na stronie www.facebook.pl
8. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami PZJ i wymaganiami Uchwały Zarządu PZJ  z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową  tak jak zawody oficjalne.
Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w  przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Konie obowiązuje minimum paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami.
9. Opłaty:
- Wpisowe: 50 PLN / konkurs 2-4
- PONY GAMES, , OLD BOYS & OLD GIRLS -20 PLN
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów lub ich odwołania  w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
12. Dla wszystkich uczestników przewidziane jest flot’s, a dla najlepszych par nagrody rzeczowe.
Łączna pula nagród rzeczowych, pucharów i floot’s minimum 3.000PLN
13. Na terenie stajni zapewniony będzie catering, WC, ujęcie wody, parking dla samochodów osobowych, osobny parking dla koniowozów.
HUBERTUSOWE TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

1.. Organizator: Stajnia Argos Warszawa
2. Termin: sobota 18.10.2014

3. Termin zgłoszeń: do 16.10.2014 do godz. 19.00
    e-mail: kgalkowska@vp.pl  Tel/SMS: 661 888 818

4. Miejsce zawodów: Stajnia Argos, teren AWF ul. Marymoncka 34, wjazd od ul. Podleśnej
                                  Parkur piaszczysty (geowłóknina): 80 x 40 m
                                  Rozprężalnia piaszczysta (geowłóknina): 60 x 30 m
5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowane w PZJ oraz zawodnicy i konie bez licencji
                       (nie zarejstrowani).

6. Komisja Sędziowska:  Sędzia Główny: Leszek Doraczyński
                                        Sędzia, komisarz: Adam Sulewski
    Gospodarz Toru: Adam Sulewski
    Lekarz weterynarii: Anna Małoszyc
    Opieka medyczna: ambulans z ekipą ratowniczą.
    Biuro zawodów: Karolina i Jacek Gałkowscy

7. Program zawodów – od godziny 10.00:

     Konkurs nr 1  – dokładności, wys. 50-60 cm, (art. 238.1.1)
     Konkurs nr 2  – zwykły, wys. 70-80 cm, (art.238.2.1)
     Konkurs nr 3  – zwykły, wys. 90-100 cm (art.238.2.1)
     Konkurs nr 4  – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, wys. do 105 cm (art.269.5)

     Orientacyjne godziny rozpoczęcia konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane będą
     w przeddzień zawodów.

8. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 
    dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.
    Konkursy rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz z równą dbałością o konie,
    zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.
    Osoby bez licencji (niezarejestrowane) obowiązują: aktualne orzeczenie lekarskie, ubezpieczenie NNW
    oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

9. W przypadku koni wymagany jest minimum paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami.

10. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2014:
      - koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia
        z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 4 pkt. 3),
      - w tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami jest
        dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym
        koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie  
        decyduje czas przejazdu zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 4).

11. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów
      i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

12.. Opłaty:
       Wpisowe: 40 PLN / jeden przejazd (dopuszczalne maksymalnie trzy przejazdy konia!)
       Boksy (ilość ograniczona): 50 PLN
       Organizator zapewnia parking dla koniowozów.

13.. Nagrody:
       - flots i nagrody rzeczowe, w tym:
        - konkurs nr 2  za I miejsce bon o wartości 100 zł,
        - konkurs nr 3  za I miejsce bon o wartości 150 zł,
        - konkurs nr 4  za I miejsce bon o wartości 250 zł,
          Bony do wykorzystania w sklepie jeździeckim KONIOTEKA.
         Ogólna pula nagród – min. 1.000 PLN.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać
      w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

16. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.

17. Partnerzy:

sklep jeździecki KONIOTEKA
ATUT AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA
Zapraszam na towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody do Chełmna 😉

[url=https://www.facebojavascript:void(0);ok.com/agrogorka/photos/pb.199514070186287.-2207520000.1413293706./448585015279190/?type=3&theater]Ośrodek jazdy konnej "Górka"[/url]
Wybiera sie ktos na parkury szkoleniowe do Jaworzna z okolic BielskaBialej-Pszczyny 29.11.14?
Mam jedno miejsce w buckmanie, ewentualnie moglabym sie do kogos "dopakowac" -kwestia dogadania.
Mam pytanie bo zagubiłam dyskietke z PZJtu rejestracyjna i karte sportowca :O wcieło mi ją gdzieś...
Czy wystarczy, ze wydrukuje ze strony z zestawien zawodnika do kiedy badania i nr licencji i okaże to w biurze zawodów?

PROSZE O POMOC
pierdola, zadzwoń do organizatora i zapytaj
Generalnie zestwienie PZJ wystarcza sędziom, ale rozsądniej byłoby zapytać przed wyjazdem na zawody.
dzieki Gaga. Druki zalatwiły wszystko.jedzie ktoś ze ślaskiego ok Pszczyny do Zbrosławic?  🤔
Wybieram sie tam wstepnie 11.12.14 docelowo do Prerii przenocować do niedzieli- bede dojeżdzac zaleznie od pogody; wierzchem-przyczepą. A codziennie samochodem osobowym (mam 4 mca wolne) Pszczyna-Zbrosławice (tam i nazot  :cool🙂
Wracam 14.12.14. Moge zabrac kogoś po drodze tam i nazot w cenie paliwa   🙄

info PRIV
14 grudnia jest Aromer z konkursami ZT.

Czy przed końcem roku będą jeszcze jakieś zawody w okolicach Warszawy? 👀
-Agi-, ja słyszałam, że mają być parkury otwarte w grudniu w Aro, ale nie wiem na ile to prawda.
14 i 20 grudnia są HZR-B, więc może ostatni weekend?
Hermes   Może i mam podły charakter, ale za to dobre serce.
08 grudnia 2014 06:14
-Agi-, 14 grudnia tez beda ZT w aro lacznie z L klasa 🙂
Parkury otwarte w aro mają być w styczniu.  🙂
Hermes
wiem 😉 i te 20.12 prawdopodobnie będą miały tak samo.

[quote author=-Agi- link=topic=2023.msg2239371#msg2239371 date=1417987708]
14 grudnia jest Aromer z konkursami ZT.
[/quote]

Czy ktoś wie, czy będą jeszcze jakieś zawody przed końcem roku (nie licząc Aro)? 👀
Ogłoszenie grzecznościowe.
Witam czy któraś z stajni z mazowieckich robi zawody 4 lub 11 kwietnia ?
Pozdrawiam.
blendzior95, może warto zapytać w wątku lokalnym?
Dziękuję, chyba tak zrobię 🙂
Sanndy   „Czy dajesz siłę koniowi…”
22 marca 2015 16:05
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

skoki, ujeżdżenie

https://www.facebook.com/events/1555946808019112/
Witam,
Chciałabym serdecznie zaprosić na
TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH
Miejsce: Stajnia Słupno ul. Przejściowa 4
data: 06.04.2015
godzina rozpoczęcia – 11.00
Program zawodów:
1. konkurs kl. “open”- do 70 cm dokładności z rozgrywką
2. konkurs kl. “LL ”- dokładności z rozgrywką
3. konkurs kl. “L” - dokładności z rozgrywką
4. Konkurs kl “P” - z rozgrywką
Sprawy organizacyjne:
1. Zgłoszenia do dn. 06.04.2015 godz. 10.
2. Organizator zapewnia flots , statuetki i puchary dla zwycięzców.
3. Zawodników obowiązuje strój jeździecki. Konkursy odbędą się według przepisów PZJ
4. Dla zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców.
5. Wpisowe 40 zł od startu, nie przewiduje się zwrotu wpisowego w przypadku rezygnacji z konkursu.
Zezwala się na trzykrotny start kona w dniu zawodów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki podczas trwania zawodów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.
kontakt: e-mail: stajniaslupno@gmail.com tel.: 797 550 770
Uwagi :
Istnieje możliwość rezerwacji boksu na dzień zawodów i w dniu poprzedzającym zawody.
Koszt wynajęcia boksu 30 PLN doba. Ilość boksów ograniczona.
PARKURY OTWARTE NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ !
Ośrodek Jeździecki Heartland zaprasza
Startując wielokrotnie na zawodach można często zaobserwować dobrze przygotowane konie (a na pewno coraz częściej 😉), dla których teoretycznie parkur nie powinien stanowić żadnego problemu, jednak błędy dosyć często przydarzają się na przeszkodach trudnych wizualnie dla konia. Każdy zawodnik pewnie nie raz widział straszące rowy, mury i podmurówki 😉
Niestety większości stajni nie jest wyposażona w takie dodatki parkurowe, a dobrze wyposażony parkuru często można spotkać dopiero na zawodach wyższej rangi.

W związku z tym zapraszamy na trening otwarty w naszym ośrodku.
Do dyspozycji uczestników będzie kompletny parkur z różnego rodzaju straszakami : mur, podmurówki, rów szeroki i wąski, tęcza i inne przeszkody zróżnicowane kolorystycznie.
Na rozprężalni zostanie również rozstawiony rów, aby móc na spokojnie zapoznać z nim konia 😉 (po wizycie u nas na pewno się polubią 😉)


Na parkur wjeżdżamy w kilkuosobowych grupach (do 5 koni na parkurze). Przeszkody będą ustawione od wysokości 40/50 cm do 110cm. Każdej parze przysługuje dowolna ilość skoków na dowolnie wybranych przez jeźdźca przeszkodach (oczywiście biorąc pod uwagę dobro koni!)


Godziny wstępu na plac konkursowy każdej pary zostaną podane kilka dni przed terminem parkurów otwartych.

0) parkur na brązową i srebrną odznakę (bez dodatkowych utrudnień)
1) 40/50 cm
2) 50/60 cm
3) 70/80 cm
4) 90/100 cm
5) 110 cm i wyżejTrening 0:
Dla chętnych istnieje możliwość oceny przejazdu testowego na parkurze w związku z wytycznymi na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką 😉


Koszty udziału:
80 zł od pary koń + zawodnik, cena nie zmienia się od ilości przejazdów
Boks: 20 zł/dzień


Wszystkie konie kulawe, zabiedzone lub w złej kondycji fizycznej nie będą wpuszczane na teren Ośrodka Jeździeckiego Heartland
Kontakt tel.603775475, kimberlay@wp.pl, heartland@onet.eu
https://www.facebook.com/events/1377740549218960/
Rasztów 50A, okolice Wołomina, Radzymina
bardzo fajny pomysł, szkoda że mam daleko :-)
[center]WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Olsztyn, Dobre Miasto, Jeziorany, Olsztynek, Purda, Łukta, Jonkowo, Stawiguda[/center]

Stowarzyszenie Z Kopyta Przez Warmię i Mazury


Zaprasza do udziału w cyklu zawodów towarzyskich pod nazwą "Mała Liga"


Co to jest Mała Liga?
Regulamin

Terminarz zawodów:
1. 16.05.2015 - inauguracja, skoki - Stowarzyszenie ZKPWiM OJ Palmowski Spręcowo
2. 24.05.2015 - ujeżdżenie - Makowa Stajnia Wołowno
3. 20.06.2015 - ujeżdżenie, skoki - Stajnia Elf w Dercu
4. 04.07.2015 - ujeżdżenie - Stajnia Stawiguda
5. 11.07.2015 - rajd sportowy - Pajtuński Młyn
6. 25.07.2015 - cross/pony games (z elementami TREC) - Stadnina Koni Huculskich Orzechowo
7. 01.08.2015 - cross - Folwark Knopin
8. 08-09.2015 - skoki/TREC PTTK - Stadnina Koni Kurki
9. 16.08.2015 - skoki - Rancho po Zosi w Pelniku
10. 19.09.2015 - konno w tanecznym takcie, zawody finałowe - Stowarzyszenie ZKPWiM, OJ w Kortowie
W ten weekend w Agmaji: uje + skoki
Aby odpisać w tym wątku, Zaloguj się