Własna firma - co i jak?

Mam zamiar założyć własną jednoosobową firmę, a dokładniej przedsiębiorstwo handlowo-usługowe. Orientowałam się już, jakie papierki trzeba wypełnić i do jakich urzędów i instytucji się udać. Nie wiem natomiast jeszcze kilku rzeczy i liczę na pomoc doświadczonych.

1. Czy do zakładania firmy niezbędny jest biznesplan, czy potrzeba go dopiero przy składaniu wniosku o dofinansowanie z Unii?
2. Jak to dokładnie jest z tym dofinansowaniem (chodzi mi o ten kredyt na rozwój firmy, którego nie trzeba spłacać, jeśli firma utrzyma się na rynku przez rok)
3. Jak najkorzystniej prowadzić księgowość?
4. Jaki płaci się podatek dochodowy i czy są od niego zwolnienia w przypadku, kiedy nie przekracza się określonej sumy dochodów rocznych?

Mam nadzieje, że ktoś życzliwi doradzi mi co i jak, bo na razie to jestem zdana tylko na Internet.  🙂
opolanka   psychologiem przez przeszkody
11 grudnia 2008 12:26
Witaj, ja pracuję w Urzędzie Pracy i conieco wiem nt. dofinansowania firmy.

Można dostać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej trzeba mieć biznesplan. Jesli chcesz założyć firmę i dostać fundusze jednorazowe na założenie firmy, nie może ona fizycznie istnieć na rynku. Fudusze otrzymasz na środki stałe (np. nie dostanie na samochód).
Nie mogę się dostać na stronę powiatowego urzędu pracy, bo strona się wiesza :/

Z tymi środkami jest tak, ze jeśli się utrzymasz na rynku rok, to nie musisz ich zwracać. Podobno

Dowiem się więcej i dopisze.

Trzeba potem wystąpić o REGON, mieć nr konta i inne, ale dopiero jak juz firma będzie.

Na księgowości się nie znam ...

Opolanka wielkie dzięki  :kwiatek:
Powiedz mi jeszcze czy przed zarejestrowaniem firmy powinnam rejestrować się w UP jako bezrobotna?
Z tego co napisałaś rozumiem, że wniosek o dofinansowanie muszę złożyć przed rejestracją firmy? Bo gdzieś czytałam, że aby starać się o ten kredyt, trzeba mieć już zakończone wszystkie formalności i istnieć na rynku, a dopiero potem przedstawić biznesplan w Urzędzie Miasta.
opolanka   psychologiem przez przeszkody
11 grudnia 2008 13:40
Tak tak dokładnie. Musisz być bezrobotna i jako bezrobotna dopiero ZAKŁADASZ firmę. nie dostaniesz dotacji (tej, o której mówimy, czyli na rozpoczęcie działalności) jeśli ta firma będzie istniała.

[quote="Powiatowy Urząd Pracy w Opolu"]JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Definicja
Dotacja oznacza wypłacone bezrobotnemu jednorazowo środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wydatki związane z rozpoczęciem przez bezrobotnego działalności gospodarczej.

Kto może ubiegać się o dotację
O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się bezrobotny zarejestrowany w PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie lub Ozimku oraz bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie działania PUP w Opolu, który spełnia między innymi następujące warunki:
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
nie złożył wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty.
Co powinien zrobić bezrobotny by otrzymać dotację
Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą i ubiegający się o przyznanie dotacji powinien złożyć wniosek ( do pobrania w urzędzie w pok. 16 i na stronie www.pup.opole.pl ) w PUP w Opolu.

Wysokość dotacji, którą może otrzymać bezrobotny
Maksymalna wysokość środków na podjęcie działalności nie może przekroczyć 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu .

Na co można wydać otrzymaną dotację
Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń, mebli, sprzętu komputerowego i innych środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności, a także na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. Na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty.

Uwagi
Bezrobotny, który otrzyma dotację ma obowiązek rozliczyć się z otrzymanych środków, rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją nieprzerwanie co najmniej przez 12 miesięcy. W przypadku niespełnienia wymienionych warunków zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.


Szczegółowy regulamin udzielania dotacji  - http://pup.opole.pl/index.php?grupa=10

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm. ). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ( Dz. U. Nr 236, poz. 2002 z późn. zm.). [/quote]
źródło: http://pup.opole.pl/index.php?grupa=39

Jeśli jesteś zainteresowana głębiej tym tematem, najlepiej zadzwoń lub pójdź do Urzędu w swoim mieście i tak się dowiesz więcej.

U mnie jest tak, że nie każdy dotację dostanie, trzeba napisac projekt, biznesplan i troszkę się postarać. Ale jest to możliwe.

Z tego co napisałaś rozumiem, że wniosek o dofinansowanie muszę złożyć przed rejestracją firmy? Bo gdzieś czytałam, że aby starać się o ten kredyt, trzeba mieć już zakończone wszystkie formalności i istnieć na rynku, a dopiero potem przedstawić biznesplan w Urzędzie Miasta.

Ten wniosek składasz w Urzędzie Pracy. Z Urzędu Miasta możesz otrzymać inną dotację (np. kredyt), na innych zasadach. Najlepiej jest zadzwonic i u źródła się dowiedzieć, ponieważ często w wielku regionach sprawa wygląda trochę inaczej.
Już mi się powoli rozjaśnia. Dziękuję.
Tylko czy trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny jakiś określony czas, czy np. rejestruję się w grudniu a firmę zakładam w lutym, i tez mam prawo starać się o dotację?
firmę mozesz załozyc dopiero po otrzymaniu dotacji a konkretniej nawet nie po informacji ze dotację dostałaś a po fizycznym wpływie dotacji na twoje konto

3. Jak najkorzystniej prowadzić księgowość?

Najlepiej samemu się to zagłębić, trzeba poświęcić kilka/kilkanaście wieczorów na douczenie się, ale przynajmniej wiesz co i jak. Ewentualnie jak masz znajomą/mego księgowego to korzystaj z pomocy na początku.

4. Jaki płaci się podatek dochodowy i czy są od niego zwolnienia w przypadku, kiedy nie przekracza się określonej sumy dochodów rocznych?


Wysokość podatku dochodowego zależy od przychodu. Druga rzecz to jaka to ma być firma - firma usługowa zwykle dostaje zwrot podatku (usługa to 7% VAT-u, natomiast towar to 22% (nie wszystko)). Od podatku nie jest się zwolnionym, chyba że handlujesz towarem zwolnionym z podatku, ale jak to wtedy wygląda to nie wiem.  Zwolniona jesteś natomiast z posiadania kasy fiskalnej jeśli w pierwszym roku sprzedaży nie osiągnęłaś sprzedaży w wys. 25 tys, lata kolejne to 40 tys. Możliwe, że te kwoty się zmieniły - od dwóch lat stety jestem na kasie fiskalnej.
Mnie się marzy własna, "rodzinna"  (bo wspólnie z bratem prowadzona ) firma.. Plan jest ale z realizacją musimy jeszcze poczekać.. Brat musi skończyć studia, w połowie 2010 sie żeni więc trochę rzeczy trzeba najpierw zrobić by potem na spokojnie pomyśleć o jakimś biznesie..  No chyba że się trafi okazja na jakiś fajny lokal to może ruszymy wcześniej 😀
Nie chcę jeszcze mówić co planujemy ale bardzo bym chciała by wypaliło.. Pewnie nie dziś i nie jutro ale ważne że jest jakiś cel do którego będziemy sobie powolutku dążyć.. 🙂
jeśli chodzi o księgowość, to polecał bym Ci skorzystanie z jakiegoś biura powierniczo-księgowego,
koszty nie są wysokie (ja płacę miesięcznie 150+vat), a przynajmniej jest spokój 🙂,
nie musisz śledzić zmieniających się przepisów, pamiętać o amortyzacji, sprawdzać jakie są w tym miesiącu przelewy do ZUSu, wyliczać podatek, sprawdzać jakie są ulgi i odliczenia.
po prostu dostajesz przelew do opłacenia i wsio. tak samo nie ganiasz do US - księgowa/księgowy załatwia wszystko za Ciebie.

co się zaś tyczy opodatkowania, to musisz najpierw zobaczyć jaki Ci się najbardziej opłaci, są różne formy i sposoby rozliczania się,
rzuć okiem tutaj:
http://www.pit.pl/formy-opodatkowania/index.php
oszacuj co Ci się najbardziej opłaci i taki zadeklaruj.
do tego możesz wybrać np. kwartalne rozliczenie - to jest fajne, bo podatek i VAT płacisz wtedy kwartalnie, a nie miesięcznie, więc raz że nie musisz co miesiąc pamiętać, a dwa że kaska z podatku leży na koncie i może być obracana.

no i na koniec zadecyduj, czy chcesz czy nie chcesz być płatnikiem VATu.

aha - jeszcze potrzebujesz mieć konto firmowe i pieczątkę. konto trzeba podać w US i od tej pory wszystkie mandaciki będą Ci z niego szybko zdejmować - to je minus 😉,
opolanka   psychologiem przez przeszkody
12 grudnia 2008 10:01
Już mi się powoli rozjaśnia. Dziękuję.
Tylko czy trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny jakiś określony czas, czy np. rejestruję się w grudniu a firmę zakładam w lutym, i tez mam prawo starać się o dotację?


Możesz się zarejestrować i w dowolnym momencie skladać dokumenty związane z zakładaniem własnej firmy.

Ale polecam Ci zadzwonic do Twojego powiatowego Urzędu, tam dostaniesz konkretne dane z Twojego regionu, bo też kwoty dotacji sa różne.
Maksymalna wysokość środków na podjęcie działalności nie może przekroczyć 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu .
Czyli o jakich sumach mowimy?bo dla mnie to troche niejasne
opolanka   psychologiem przez przeszkody
15 grudnia 2008 18:32
Ja się nie zajmuję dotacjami, więc moje rozumowanie jest teraz trochę na wyczucie, głownie w przypadku "spółdzielni socjalnych", ale:

jeśli zakładasz spółkę/firmę o charakterze gospodarczym, to kwota dotacji nie może przekraczać pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, obliczanego na dzień, w którym starasz się o dotację - czyli jeśli srednie wynagrodzenie w grudniu 2008r. wynosi 3 tyś zł, to Twoja dotacja nie będzie przekraczała 15 tyś zł.

I podobnie w przypadku spółdzielni socjalnych - cokolwiek to znaczy 😉 Niestety nie wiem, czym owe spółdzielnie są.

     ***  ***  ***

Ponadto, jeśli chodzi o dotacje oraz dodatki finansowe, jeżeli Twoją firmą jest instytucja, ktora prowadzi szkolenia - różne, od szkoleń miekkich, twardych w biznesie np., do szkół nauki nazdy, możesz wpisać się do tzw. Rejestru Instytucji Szkoleniowych i po spełnieniu pewnych kryteriów, dostawać coroczne dodacje z Unii Europejskiej.

Ale tak jak mówię, najlepiej dowiedzieć się u źródła, bo zależy teraz, co bardziej się opłaca - dotacja na rozpoczęcie działalności z Powiatowego Urzędu Pracy czy dotacja dla istniejących już firm z Urzedu Miasta. A tego to już niestety nie wiem.
jak juz pisalam w innym watku mam za zadanie zrobienie biznesplanu hodowla koni AT i potrzebowalabym wiadomosci skad moge dostac na ten cel srodki, dotacje, czysto teoretycznie, ale nie chodzi mi o kwoty rzedu 15/ 20 tys ale nieco wieksze😉 min te 50 tys...pomoze ktos? :kwiatek:
Wczoraj wzięłam wniosek z UP o dofinansowanie. Z tego co mi powiedziano i co przeczytałam, nie trzeba przedkładać biznesplanu, bo ten wniosek to coś na jego kształt. Maksymalna kwota dofinansowania w naszym regionie to 15tys (+ - 200zł). Czas oczekiwania na decyzję - do 30 dni od daty złożenia wniosku. Mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki  😉
kiri, trzymamy
daj znac!!!
Monny   bez odbioru .
09 stycznia 2009 18:56
To dotacje są różne i zależą od regionu? Na czym to polega?
Gdzie są większe a gdzie mniejsze?
opolanka   psychologiem przez przeszkody
09 stycznia 2009 19:02
hmmm wydaje mi się, że nie sa zależne od regionu, choć mogą być, w zależności od samego UP.

[quote="portal Money.pl"]
ODPOWIEDŹ EKSPERTA:
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane wyłącznie osobom
bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania( ...).
Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, licząc od pierwszego dnia
następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


W przypadku zakupu sprzętu lub rzeczy używanych beneficjent zobowiązany jest do
dostarczenia umowy kupna-sprzedaży oraz do dołączenia dokumentu potwierdzającego wartość
rynkową nowego sprzętu lub rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (np.: katalog,
oferta e-sklepu itp.). Wartość zakupionego sprzętu lub rzeczy używanych musi być niższa
od wartości rynkowej, ale jednocześnie musi przekraczać 1000 zł. Do umowy kupna-sprzedaży
bezwzględnie musi zostać dołączony dowód zapłaty stosownego podatku.


Katarzyna Popławska, doradca klienta,[/quote]

źródło: KLIK
Potrzebuję Waszej pomocy  :kwiatek:
Jakby się komuś chciało, to podeślijcie mi linki ulubionych sklepów internetowych. Nie chodzi mi o szatę graficzną a bardziej o rozmieszczenie zakładek, podział całego sklepu i jego strukturę.
Muszę wybrać jakiś wzór, albo chociaż coś zbliżonego, do tego co bym chciała zrobić, żeby poznać cenę realizacji projektu. A najlepiej poznać opinię ludzi korzystających z takich sklepów. Jeśli ktoś ma dodatkowo jakieś sugestie to bardzo chętnie poczytam.

Z góry WIELKIE DZIĘKI za pomoc (mam nadzieję, że znajdzie się ktoś chętny) 😉
Jakby się komuś chciało, to podeślijcie mi linki ulubionych sklepów internetowych.


Wersja full wypas:

www.cyfrowe.pl
www.komputronik.pl

Rozważ wariant sprzedaży via Allegro - wiele sklepów / sprzedawców tak robi, traktując to jako normalny kanał dystrybucji.

Dobrze zrobiony sklep na Allegro:
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=2040810  (Telekarma)

Możesz też sprawdzić tu:
http://home.pl/sklepy

mają gotowe szablony.

Mój ulubiony jest nieco zgrzebny, ale wybaczam mu nawet to, że nie mają linka do płatności kartą - bo jako jeden z nielicznych oferuje najnowsze modele po umiarkowanej cenie i wersje niedostępne w handlu "zwykłym".
http://www.ski-bilek.de/
na ebay'u ten sklep wygląda tak: http://stores.ebay.de/skiprofis

Edytka   era Turbo-Seniora | Musicalowa Mafia
10 stycznia 2009 03:18
Potrzebuję Waszej pomocy  :kwiatek:
Jakby się komuś chciało, to podeślijcie mi linki ulubionych sklepów internetowych. Nie chodzi mi o szatę graficzną a bardziej o rozmieszczenie zakładek, podział całego sklepu i jego strukturę.

www.asos.com bardzo fajne zakładki, łatwo znaleźć to co nas interesuje. np dział women -> day dresses. a potem mamy mozliwosc wyboru produktow z danej grupy cenowej/ rozmiar/ kolor/ marka
www.animalia.pl mozliwosc sortowania produktow według różnych kategorii
http://www.surfdome.com/ wszystko jest czytelne, podobnie jak w animalia.pl

z sugestii: lubię możliwość obejrzenia wszystkich produktów z danej kategorii na jednej stronie. nawet jak jest ich 500, to wolę miec jedną stronę, niż 50. cos jak tutaj:

A mi akurat animalia w ogole nie leży. Nienawidzę tego sklepu  🙂
Nigdy wszystkim nie dogodzisz  😉
Monny   bez odbioru .
10 stycznia 2009 08:32
opolanka, dzięki za wyjaśnienie 🙂

Maksymalna kwota dofinansowania w naszym regionie to 15tys (+ - 200zł)

To mnie skłoniło do przemyśleń 🙂
deborah   koń by się uśmiał...
26 stycznia 2009 12:06
jeśli chodzi o rejestrację firmy?
najpierw Wpis do ewidencji, potem regon

jakie dokumenty należy złożyć do ZUS i US?
w US skladasz NIP (taki pomaranczowy druk) i wypelniasz informacje na jakim podatku bedziesz jechac. ponadto ksero wpisu do ewidencji oraz nadania regon i nip firmy.
zus nie wiem, bo to akurat juz ksiegowa biega.
jeśli chodzi o rejestrację firmy?
najpierw Wpis do ewidencji, potem regon
jakie dokumenty należy złożyć do ZUS i US?

http://www.twojafirma.info
tam masz wszystko opisane,
I życzę Ci z całego serca, żebyś w ZUS-ie miała bardziej rozgarniętych pracowników w informacji niż u mnie.  🙂 chyba, że masz nerwy ze stali i niedosłyszysz, bo to się przydaje.
deborah   koń by się uśmiał...
27 stycznia 2009 07:34
chyba, że masz nerwy ze stali i niedosłyszysz, bo to się przydaje.


przygotuję się wcześniej i zaopatrzę w watę do uszu  🙂
Dobrze i wygodnie jest znaleźć kogoś,kto poprowadzi sprawy podatków i ZUS. To niekoniecznie musi być wielki koszt i ten koszt się odpisuje .
A jest spokój z lękami przed urzędem.

A tak na marginesie: macie już strażaka na etacie?
deborah   koń by się uśmiał...
27 stycznia 2009 08:01
ja biorę na 1/16 etatu hahaha
śmieszny ten przepis 😀

ciekawe co będzie u mnie robił ten strażak jeden dzień w miesiącu?
dam mu uszyc czaprak. w końcu za coś mu płacić będę 🙂

jesli chodzi o księgi to mam chłopa Finansiste i głównego księgowego to jakoś sobie sami poradzimy
Ja mam mamę - i nie wiem jakie połączenie gorsze: mama-księgowa, czy chłop-księgowy  🤣
A z tym strażakiem, to, że co?
Aby odpisać w tym wątku, Zaloguj się